Chemie Centraal/Atoombinding

Wanneer niet-metalen met elkaar reageren, worden stoffen gevormd, waarvan de kleinste deeltjes moleculen zijn. Behalve de edelgassen, bestaan ook alle gasvormige elementen uit di-atomaire moleculen. Zo kennen we de elementen waterstof als H2, stikstof als N2, zuurstof als O2, fluor als F2, chloor als CL2, broom als Br2 en jodium als I2.

De kleinste deeltjes van chloorgas zijn dus de moleculen. Chloor ontstaat doordat twee atomen van het element chloor zich met elkaar verbinden. Ze wisselen daarbij geen elektronen uit, maar delen de twee atomen een elektronenpaar. Op deze manier krijgen beide atomen de zo gewenste edelgasconfiguratie, oftewel voldoen ze beide aan de octet-regel.

  Een atoombinding is een binding tussen atomen waarin de atomen een of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben

Chloor kan bijvoorbeeld weergegeven worden met een elektronenformule. Hierbij worden alleen de elektronen in de buitenste schil aangegeven met in het midden het symbool voor het element. Men kan de elektronen als punten weergeven of de elektronenparen als streepjes.

<afbeelding dichloor met punten en streepjes>

Het waterstofmolecuul bestaat uit twee waterstofatomen. Het waterstofatoom heeft een elektron en daarom kan men de volgende elektronenformule schrijven:
H:H of H-H

Methaan (CH4) is een gas. Het kleinste deeltje van deze organische verbinding is het methaan-molecuul. De elektronenformule voor dit molecuul wordt dan zo aangegeven, dat de octet-regel voor alle betroffen atomen geldt, dus zo:

De elektronenformule van methaan
De elektronenformule van methaan


Atoombindingen komen niet voor bij moleculen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit metalen.

Meervoudige bindingen

bewerken

De polaire atoombinding

bewerken

Polarisatie

bewerken

Elektronegativiteit

bewerken

Dipoolmoment

bewerken

Polariteit

bewerken

Water en tetrachloormethaan en ammoniak behandelen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.