Chemie Centraal/Endo- en exotherme reacties

  Een exotherme reactie is een reactie waarbij warmte vrijkomt.
  Een endotherme reactie is een reactie waarbij warmte opgenomen wordt.

Bij de meeste reacties komt warmte vrij. Een goed voorbeeld van zo'n exotherm proces is het verbranden van een lucifer: daarbij komt genoeg warmte vrij om je vingers eraan te verbranden. Toch zijn er ook processen die weliswaar spontaan verlopen maar die juist warmte opnemen. Dit geldt voor chemische reacties maar ook voor andere processen zoals smelten of verdampen. De laatste twee processen nemen warmte op. Ook bij het oplossen in water hangt het van de op te lossen stof af of er warmte vrij komt of juist opgenomen wordt. Natriumhydroxide in water wordt flink heet, maar kaliumnitraat in water doet de temperatuur juist omlaag gaan in een endotherm proces.

Ook voor chemische reacties geldt dat zij zowel exo- als endotherm kunnen zijn.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.