Chemie Centraal/Oefenen oxidatiegetallen

Bepaal van elke atoom in onderstaande reactievergelijkingen het oxidatiegetal in de linker en rechterkant van de reactie. Welke stoffen worden geoxideerd en welke gereduceerd? Wat zijn de oxidatoren en de reductoren?

1.verbranding van water

2 H2 + O2 → 2H2O

2.oxidatie van ijzer(II) naar ijzer(III)

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + 2H2O

3.waterstofperoxide in zuur milieu reageert tot hydroxide

H2O2 + 2 e- → 2 OH-

4.nitraat reageert in zuur milieu tot stikstof

2NO3- + 10e- + 12 H+ → N2 + 6H2O

5.roesten van ijzer:

4Fe + 3O2 → 2 Fe2O3

6.reactie van fluorgas:

H2 + F2 → 2 HF

Oplossing

bewerken
reactie atoom oxidatiegetal in linkerlid oxidatiegetal in rechterlid oxidator of reductor?
1 waterstof 0 1 oxidator
zuurstof 0 -2 oxidator

Deze pagina komt nog niet voor in de "Draaipagina2/Naam boek"-pagina;

plaats de pagina (met de juiste syntax) op die pagina om deze sjabloon te doen werken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.