Een alkeen is een onverzadigde koolwaterstof, waarin één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding. een organisch chemische verbinding van alleen koolstof en waterstof. De eenvoudigste alkeen bestaat dus uit een C-atoom en 2 H-atomen en heet metheen. Dan volgt etheen met 2 C-atomen en 4 H-atomen. De algemene molecuulformule voor de alkenen is CnH2n.

Hieronder staat een lijstje met de eenvoudigste alkenen

metheen ch2 etheen Chemie Centraal/AlkanenUit Wikibooks < Chemie Centraal Ga naar: navigatie, zoek Een alkaan is een verzadigde koolwaterstof, d.w.z. een organisch chemische verbinding van alleen koolstof en waterstof, waarin het maximale aantal waterstofatomen voorkomt. De eenvoudigste alkaan bestaat dus uit een C-atoom en 4 H-atomen en heet methaan. Dan volgt ethaan met 2 C-atomen en 6 H-atomen. De algemene molecuulformule voor de alkanen is CnH2n+2.

Hieronder staat een lijstje met de eenvoudigste alkenen

metheen CH2 etheen C2H4 propeen C3H6 buteen C4H8 penteen C5H10 hexeen C6H12 hepteen C7H14 octeen C8H16

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.