Chemie Centraal/Atoommassa

Een van de eigenschappen van een element is de atoommassa, de massa van een atoom. Voor een bepaald isotoop van het element is dit eenvoudig gedefinieerd. Men drukt de atoommassa uit in een eenheid die atomaire massaeenheid wordt genoemd en voorgesteld wordt door het symbool u en die gelijk is aan 1/12e van de massa van een koolstof-12 atoom 12C.

Omdat een element in de natuur meestal bestaat uit een mengsel van isotopen, wordt de atoommassa gewoonlijk beschreven als het gewogen gemiddelde van de massa's van deze isotopen, gewogen naar de mate waarin de isotoop op aarde aanwezig is.

opzoeken van de atoommassa

bewerken

Om de atoommassa op te zoeken, maak je gebruik van massagetal in het perodiek stelsel.

bepalen van de atoommassa

bewerken

De massa van een enkel atoom kan je niet wegen. Als je dan toch de atoommassa wil hebben moet je het relatief gaan opmeten. Als bijvoorbeeld 1 KG stof uit 1 * 10 20 atomen bestaat kan je uitrekenen hoeveel een individuele atoom weegt.

Dit artikel is een eerste opzet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.