Chemie Centraal/Verbranden

Definitie

bewerken

Verbranden is in de scheikunde altijd een reactie van een stof met de zuurstof uit de lucht. Bovendien verloopt de reactie snel en treden er vuurverschijnselen op. Bij de reactie komt naast de reactieproducten ook warmte (en licht = vuur) vrij.

Voorbeelden

bewerken

De bekendste voorbeelden van verbranding zijn die van hout en verschillende gassoorten in kachels en fornuizen. Verbranden is daarmee waarschijnlijk een van de oudste chemische reacties die door mensen gebruikt worden. De verbranding die hier bedoeld wordt, heeft altijd betrekking op stoffen die (kortgelden: hout, of heel lang geleden: aardolieproducten) uit levende organismen ontstaan zijn.

Daarnaast zijn er ook verbrandingsverschijnselen bekend die met zwavel (zwavelstokjes!), fosfor of metalen samenhangen. Vooral de verbranding van de metalen natrium, magnesium en soms ook ijzer (staalwol) zijn bij veel middelbare scholieren bekend door de vaak uitgevoerde - demonstratie - proeven.

Reactieschema

bewerken

In een reactievergelijking wordt de reactie door een pijl aangegeven, die het verloop van de reactie aangeeft.

hout + zuurstof → koolzuurgas + water
aardgas + zuurstof → koolzuurgas + water + warmte
zwavel + zuurstof → zwaveloxide + warmte
natrium + zuurstof → natriumoxide + warmte
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.