Cursusboek Marifonie/Bijlagen

Bijlagen cursusboek Marifonie

Marifoonkanalen

bewerken

 

Kanaal Omschrijving Nederland België
0 Internationaal kanaal voor SAR-operaties KNRM KNBRD
1 Verkeersbegeleiding vc IJsselmeer

vc Maas aanloop

2 Verkeersbegeleiding vc Brandaris
3 Verkeersbegeleiding vc Maasmond

vc Terneuzen

vc Noordzeekanaal

4 Verkeersbegeleiding vc Waddenzee

Radar Kruisschans

Radar Zeebrugge
5 Verkeersbegeleiding vc Schiermonnikoog (zeeverkeerspost)
6 Intership-verkeer Sluis Kallo-, Zandvliet- en Barendrechtssluis loodsdiensten
7 Verkeersbegeleiding vc IJmuiden aanloop
8 Intership-verkeer Van Cauwelaertsluis en Boudewijnsluis
9 Divers nautisch gebruik
10 Intership-verkeer Aanroepkanaal binnenwateren
11 Verkeersbegeleiding havens vc Hoek van Holland Kanaal Gent-Terneuzen
12 Verkeersbegeleiding havens vc Zandvliet
13 Intership-verkeer Uitwijkkanaal voor kanaal 10 (binnenvaart)
14 Verkeersbegeleiding havens vc Vlissingen
15 Intraship-verkeer
16 Nood-, spoed-, veiligheid- en oproep-kanaal
17 Intraship-verkeer
18 Kanaal voor bruggen en sluizen
19 Nautische informatie vc Rotterdam
20 Kanaal voor bruggen en sluizen
21 Verkeersbegeleiding vc Scheveningen

Radar Saeftinge

22 Kanaal voor bruggen en sluizen
23 Kustwacht Veiligheids- en weerberichten KNRM Veiligheids- en weerberichten Kustwacht
24 Nautische informatie Oostende Radio (binnenvaart)
25 (Verkeerspost Ouddorp) vc Ouddorp
26 Nautische informatie
27 Verkeersbegeleiding vc Ameland (Zeeverkeerspost) Oostende Radio (Zeevaart)
28 Nautische informatie
29-30 Deze kanalen zijn gereserveerd voor overheidsdiensten en er mag op deze kanalen niet uitgezonden worden door andere schippers. niet gebruiken
31 Kanaal voor jachthavens
32-40 Deze kanalen zijn gereserveerd voor overheidsdiensten en er mag op deze kanalen niet uitgezonden worden door andere schippers. niet gebruiken
60 Verkeersbegeleiding vc Schellingwoude (Oranjesluis) Wandelaar aanloop
61 Verkeersbegeleiding vc IJmuiden (5-mijl-zone)
62 Verkeersbegeleiding
63 Verkeersbegeleiding
64 Nautische informatie
65 Verkeersbegeleiding vc Wandelaar
66 Nautische informatie Radar Zandvliet
67 Search and rescue coördinatiekanaal niet gebruiken
68 Verkeersbegeleiding vc Wemeldinge-Oosterschelde

vc Amsterdam

69 Verkeersbegeleiding vc Zeebrugge
70 DSC-kanaal alleen gebruiken voor DSC-noodoproepen
71 Verkeersbegeleiding havens vc Dordrecht
72 Sociaal verkeer Coördinatie sleep- en bergingswerkzaamheden
73 Nautische informatie verontreinigingsbestrijding
74 Verkeersbegeleiding havens
75 Verkeersbegeleiding havens
76 Divers nautisch gebruik
77 Sociaal verkeer ook voor bunker- en proviandstations
78 Nautische informatie Gent aanloop
79 Verkeersbegeleiding
80 Verkeersbegeleiding
81 Verkeersbegeleiding
82 Bunker- en proviandstations
83 Kustwacht Veiligheids- en weerberichten KNRM Veiligheids- en weerberichten Kustwacht
84 Kanaal voor bruggen en sluizen
85 Kanaal voor bruggen en sluizen
86 Nautische informatie
87 Divers nautisch gebruik
87-H AIS-berichten (AIS 1)
88 Kanaal voor watersportevenementen meldingsplicht Autoriteit Telecom meldingsplicht BIPT
88-H AIS-berichten (AIS 2)
89-99 Deze kanalen zijn gereserveerd voor overheidsdiensten en er mag op deze kanalen niet uitgezonden worden door andere schippers. niet gebruiken

Internationaal Spellingsalfabet

bewerken
A Alfa H Hotel O Oscar V Victor
B Bravo I India P Papa W Whisky
C Charlie J Juliett Q Québec X X-ray
D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee
E Echo L Lima S Sierra Z Zulu
F Foxtrot M Mike T Tango    
G Golf N November U Uniform    

Nautisch Engels

bewerken

Afkortingen

bewerken

AAIC - Accounting Autority Identification Code
AIS - Automatic Identification System
AMVER - Automated Mutual Assistence Vessel Rescue
ATIS - Automatic Transmitter Identification System
BST - British Summer Time
CES - Coast Earth Station
DDA - DSC Distress Alert
DGG - Directoraat voor Goederenvervoer
DSC - Digital Selective Calling
EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon
ETA - Estimated Time of Arrival
FIR - Flight Information Region
GEOSAR - Geostationary Orbit Search And Rescue Satelite
GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System
GMT - Greenwich Mean Time
GPS - Global Position System
GSM - Global System for Mobile Communication
HF - High Frequency
HSSC - Harmonised System of Survey and Certification
IAT - Internationale Atoom Tijd
IAMSAR - International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual
IMO - International Maritime Organization
INMARSAT - International Maritime Satelite
ITU - International Telecommunication Union
IVW - Inspectie Verkeer en Waterstaat
KNRM - Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
LEOSAR - Low Earth Orbit Search and Rescue Satelite
LES - Land Earth Station
LUT - Local User Time
MARCOM - (certificaat) Maritieme Radiocommunicatie
MCC - Mission Control Centre
MET - Middel Europese Tijd
MF - Medium Frequency
MID - Maritime Identification Digit
MMSI - Maritime Mobile Service Identity
MSI - Maritime Safety Information
NAVTEX - Navigation Telex
NCC - Network Control Centre
NCS - Network Coordination Station
OSC - On Scene Coordinator
PSTN - Public Switched Telephone Network
RCC - Redding Coordinatie Centrum
RMD - Radio Medische Dienst
RR - Radio Reglement
RVC - Radio Veiligheids Certificaat
SAR - Search and Rescue
SART - Search and Rescue Transponder
SB - Schepenbesluit
SDR - Special Drawing Rights
SES - Ship Earth Station
SOLAS - Safety of Life at Sea
SRR - Search and Rescue Region
SW - Schepenwet
TW - Telecommunicatiewet
UHF - Ultra High Frequency
UTC - Universal Time Coordinated
VBS/VTS - Verkeersbegeleidend Systeem/Vessel Traffic Service
VC - Veiligheidscertificaat
VHF - Very High Frequency
VVB - Visserij Vaartuigen Besluit
WTV - Wet op de telecommunicatievoorziening (telecommunicatiewet)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.