Cursusboek Marifonie

Wie met zijn of haar schip het water op wil, wil dit graag veilig doen. Tot het veilig varen hoort onder andere het (goed) gebruik van een marifoon.

Wat is een marifoon?

bewerken

Een marifoon is een zend- en ontvangststation voor radiosignalen, bedoeld om schippers onderling, of schippers en walstations met elkaar te kunnen laten communiceren. De marifoon is een internationale standaard, die in zowel Nederland, België, als in de rest van de wereld door schippers gebruikt wordt.

Aan het gebruik van de marifoon zijn nationaal en internationaal regels verbonden en in de meeste landen (waaronder Nederland en België) geldt dat er een vergunning nodig is om een marifoon aan boord te mogen hebben en te mogen (laten) bedienen. Het gebruik van de marifoon is van oudsher vooral bedoeld voor de beroepsvaart en zeevaart, maar is sinds begin deze eeuw ook steeds meer gangbaar in de pleziervaart. Vanuit Rijkswaterstaat wordt het gebruik van de marifoon tegenwoordig ook aangeraden voor de pleziervaart.

De marifoon zendt en ontvangt op de VHF-band (Very High Frequency), een kortegolfband met een bereik van ongeveer 40 kilometer vanaf het zendstation, deze band is ingedeeld in 88 kanalen, met elk een eigen functie.

Waarom een marifoon?

bewerken

Als beroepsschipper of schipper van een 'groot schip' ben je verplicht om een marifoon aan boord te hebben en deze ook te gebruiken, deze verplichting geldt ook voor alle schepen met een in gebruik zijnde radar.

Als schipper van een 'klein schip' voor de pleziervaart is het vooral nuttig om een marifoon aan boord te hebben. Niet alleen om zich te melden bij bruggen en sluizen, maar ook om bereikbaar te zijn voor andere schepen en brug- en sluiswachters. Verder is het voor schippers van kleine schepen ook erg handig om te horen wat de andere schepen (en dan met name de grote schepen) onderling overleggen, zodat duidelijk is welke manoeuvres deze gaan maken.

Een ander voordeel is dat marifoons ook het gebruik van AIS (Automatic Identification System) mogelijk maken, hiermee zendt het schip zijn naam en positie uit, zodat andere schepen en walstations ook kunnen zien waar het schip is en welk schip het is.

Dit cursusboek

bewerken

Dit boek wil niet alleen een voorbereiding bieden op het marifoon-examen (Basiscertificaat Marifonie), maar wil ook meer informatie geven over de dagelijkse praktijk van het marifoonverkeer in Nederland en België. Daarnaast biedt het aanvullende informatie, die niet noodzakelijk onderdeel is van de examenstof in Nederland en België. In het hoofdstuk Maricom B wordt de aanvullende stof behandeld voor het certificaat Maricom B, dat een aanvulling vormt op het basiscertificaat.

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

  1. Regelgeving
  2. Techniek (nog niet ingevuld)
  3. Onderling verkeer
  4. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer
  5. Openbaar verkeer (concept)
  6. GMDSS Marcom B (nog niet ingevuld)
  7. Bijlagen (nog niet ingevuld)

Het boek is nog in aanbouw, is nog niet af en is op dit moment zeker niet voldoende ter voorbereiding van het marifoon examen!

Naar deel 1. Regelgeving

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.