Cursusboek Marifonie/NSV verkeer

Een speciale vorm van marifoonberichten zijn de nood-, spoed- en veiligheidsberichten (NSV-berichten). Dit verkeer gaat altijd voor het reguliere marifoonverkeer. Als er op een kanaal een NSV-bericht wordt verzonden, is het altijd van belang om het bericht te beluisteren en het kanaal vrij te houden voor NSV-berichten. NSV-berichten hebben voorrang op alle andere berichten, in de volgorde nood, spoed en veiligheid.

Noodberichten worden verzonden als er sprake is van een direct gevaar voor het schip en/of de bemanning.

Spoedberichten worden verzonden als er sprake is van een naderend gevaar voor het schip, de bemanning of de andere vaart.

Veiligheidsberichten worden verzonden als er een algemene mededeling aan alle schepen gedaan moet worden

Noodverkeer

bewerken

Tot het noodverkeer behoort al het verkeer dat betrekking heeft op noodsituaties. Het gaat dan niet alleen om de noodoproep, maar ook om de communicatie van de Search And Rescue (SAR) tussen de reddende schepen en instanties.

Noodverkeer kan op elk marifoonkanaal plaatsvinden, maar de meest gebruikelijke kanalen zijn (in volgorde van keuze):

  • DSC-oproep via kanaal 70 (alleen zeevaart)
  • het ter plaatse geldende blokkanaal of het kanaal van een walstation
  • VHF 10 voor de binnenvaart (beroepsvaart en pleziervaart)
  • VHF 16 voor alle wateren (maar vooral voor de zeevaart)

De bedoeling is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk schepen en instanties op de hoogte te brengen, zodat een reddingsactie op touw gezet kan worden.

Uitzenden van een noodoproep en -bericht

bewerken

Alleen de schipper of kapitein van een schip is bevoegd tot het beslissen of er een noodbericht wordt uitgezonden. Een noodbericht wordt alleen uitgezonden als er sprake is van direct gevaar voor het schip en de bemanning en er assistentie nodig is.

De noodoproep wordt vooraf gegaan door de term 'Mayday' drie keer af te roepen, gevolgd door de naam van het schip en de roepnaam (ook drie keer). Dit bericht is bedoeld om de aandacht te trekken van luisterende stations. Na de noodoproep volgt het noodbericht, met daarin meer informatie over het schip en de aard van de nood en de vereiste hulp..

De correcte vorm van een noodoproep en bericht en een fictief voorbeeld van het schip de Boppelans met roepletters PC6062 in nood:
Oproep vorm Voorbeeldoproep
Noodoproep Mayday (3 maal),
Dit is de [scheepsnaam] [roepnaam] (3 maal)
Mayday, Mayday, Mayday,
Dit is de Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee.
Noodbericht Mayday (1 maal)
Dit is de [scheepsnaam] [roepnaam] (1 maal)
Positie van het schip in nood

Aard van het ongeval
Welke hulp verlangd wordt
Het aantal opvarenden
Beschrijving van het schip in nood (kleur, soort schip)

Mayday,
Dit is de Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee
op het Markermeer, ter hoogte van de boei EA1,
Schip is zinkende, heb onmiddellijke hulp nodig, drie opvarenden,
Over.

Na het zenden van de noodoproep en het noodbericht, wacht je tien seconden op een ontvangstbevestiging. Komt er geen (verstaanbare) bevestiging, dan worden beide berichten herhaald.

Reçu of relay

bewerken

Het is goed gebruik om de Kustwacht voor te laten gaan bij het beantwoorden van een noodoproep. De Kustwacht neemt in de meeste gevallen de coördinatie van een reddingsoperatie op zich en heeft daarnaast een betere zender. Verder staat de Kustwacht in directe verbinding met de reddingsschepen van de Kustwacht en hulpdiensten op de wal.

Op de open wateren in Nederland (Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zeeuwse stromen) en langs de Noordzeekust van Nederland is Den Helder Rescue de roepnaam van de Kustwacht. Op de Belgische wateren zal de verkeerspost Zeebrugge of Radio Oostende als eerste antwoorden.

Als er geen reactie van een walstation komt, kan een schip in de omgeving reçu geven of het bericht doorzenden.

Reçu geven

bewerken

Na de ontvangstbevestiging zal zo snel mogelijk een aanvullende bevestiging moeten worden gegeven met informatie omtrent de actie die wordt ondernomen in reactie op de noodoproep. Degene die reçu geeft, heeft daarna ook de gespreksleiding.

Voorbeeld van een reçu vanuit een walstation
Oproep vorm Voorbeeldoproep
reçu Mayday
Naam en roepnaam noodlijdende schip (3 maal),
Hier [naam walstation] (3 maal)
Mayday received
Mayday
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee.
Dit is Den helder Rescue, Den Helder Rescue, Den Helder Rescue
Received Mayday.

Na een reçu zal een walstation eventueel nadere informatie vragen en daarna vragen om stand-by te blijven. Zij gaan in de tussentijd kijken welke actie zij kunnen ondernemen en gaan schepen oproepen (meestal op kanaal VHF 0). Nadat de reddingsactie in gang is gezet, nemen ze weer contact op via het kanaal waarop de noodoproep is gedaan.

Ook een ander schip kan reçu geven, dat loopt iets anders:

De vorm die een reçu en aanvullend reçu moeten hebben en een fictief voorbeeld van het schip de Boppelans met roepletters PC6062 in nood en een antwoordend schip de Onderneming PD2573:
Oproep vorm Voorbeeldoproep
reçu Mayday,
Naam en roepnaam noodlijdende schip (3 maal),
Hier de,
Naam en roepnaam van schip of van walstation (3 maal),
Mayday received.
Mayday,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee.
Dit is de,
Onderneming Papa Delta twee vijf zeven drie,
Onderneming Papa Delta twee vijf zeven drie,
Onderneming Papa Delta twee vijf zeven drie,
Received Mayday.
Aanvullend
reçu
Mayday,
Naam en roepnaam noodlijdende schip,
Hier de,
Naam en roepnaam van schip of van walstation,
Positie en snelheid van antwoordende schip,
en de verwachte tijd van aankomst (ETA).
Mayday,
Boppelans Papa Charlie zes nul zes twee
Hier de
Onderneming Papa Delta twee vijf zeven drie,
Op 5 mijl van uw huidige positie, snelheid 7 knopen,
verwachte aankomst 12:45,

Over.

Het heeft alleen zin om reçu te geven, als je ook daadwerkelijk wat kan betekenen voor het schip in nood. Kan je dat niet, dan is het beter om een ander schip (of walstation) reçu te laten geven. Wel is het raadzaam (en vaak ook verplicht) om uit te blijven luisteren.

Relay van een noodoproep

bewerken

Wanneer een noodoproep wordt ontvangen en een reçu blijft achterwege, is de kans groot dat het bericht niet is ontvangen door een walstation of een schip dat redding kan bieden. Om het bericht alsnog bij een schip of walstation te krijgen, kan je het wel doorzenden. Het is verstandig om de gegevens (positie) van het originele bericht te noteren.

Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay, This is Onderneming PD7123, Onderneming PD7123, Onderneming PD7123, relaying for Boppelans Papa Charlie 6062.

Vervolgens kan het noodbericht van het noodlijdende schip worden herhaald.

Een andere vorm van een relay is het melden van een noodsignaal dat niet via de marifoon wordt ontvangen, zoals een rode fakkel of het zwaaien met rode vlaggen.

Zwijgen opleggen

bewerken

Meestal zal een Kustwacht het verkeer van het noodkanaal (VHF 16) of een ander kanaal dirigeren naar kanaal VHF 67, zodat het originele kanaal vrijblijft voor ander verkeer. Op kanaal 67 wordt het verkeer tussen het coördinerende centrum en schepen die geen onderdeel zijn van de Kustwacht (deze zullen namelijk op kanaal VHF 0 communiceren).

Als het te druk wordt op een kanaal, zal het bevel 'Silence Mayday' worden gegeven door het coördinerend walstation, dient iedereen op te houden met zenden en alleen te antwoorden op vragen van het coördinerend walstation. Anderen kunnen hierom verzoeken met het bericht ' Silence Distress'.

Het verzoek om te zwijgen wordt opgeheven met het bericht 'Silence fini'.

Wanneer een noodoproep?

bewerken

Een noodoproep wordt alleen uitgezonden als er direct gevaar is voor schip en/of bemanning en er direct assistentie nodig is. Het is het beste te vergelijken met 112 bellen op de wal, dus alleen als elke seconde telt. Een noodoproep kan uitgezonden worden bij brand aan boord, bij een acuut medisch noodgeval, water maken, maar bijvoorbeeld niet bij motorpech (als daardoor het schip niet in gevaar komt).

Radio Medische Dienst

bewerken

Via VHF-kanaal 16 kan ook een gesprek met de Radio Medische Dienst aangevraagd worden, in geval van medische noodgevallen. Dit is echter meer van belang op open water en op open zee. Op de binnenwateren is 112 bellen en aanmeren om op een ambulance te wachten vaak sneller..

Praktijk

bewerken

In Nederland en België wordt permanent uitgeluisterd op kanaal VHF 16 door de Kustwachten. Een noodoproep zal dus in de meeste gevallen door de Kustwacht afgehandeld worden. Het werkt makkelijker als een noodoproep direct aan de Kustwacht gericht wordt, dus Mayday, mayday, mayday, gevolgd door de roepnaam van het station.

Spoedverkeer

bewerken

Spoedoproepen en -berichten lijken qua structuur op noodberichten. Om ze van noodoproepen en -berichten te onderscheiden wordt 'Pan pan' gebruikt in plaats van 'Mayday'.

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan,
All ships, All ships, All ships,
This is Boppelans Papa Charlie 6062, Boppelans Papa Charlie 6062, Boppelans Papa Charlie 6062,
Gevolgd door het bericht.

Een voorbeeld van een spoedoproep is een situatie waarin snel de hulp van een sleepboot ingeroepen moet worden omdat het schip anders in gevaar raakt.

Veiligheidsverkeer

bewerken

Veiligheidsverkeer betreft mededelingen ter bevordering van de veiligheid op het water. Ze worden voornamelijk uitgezonden door kustwachten, verkeersposten en andere autoriteiten en bevatten meestal berichten over stremmingen, weerberichten, op drift geraakte voorwerpen (containers, ijsbergen), wrakken en andere zaken die het varen onveilig kunnen maken.

De berichten worden in twee talen aangekondigd op onder andere kanaal VHF 16:

Securitée, Securitée, Securitée

All ships, all ships, all ships

This is The Netherlands Coastguard

Important safety information on channel VHF 23 and 83

End of message

Securitée, Securitée, Securitée

Alle schepen, alle schepen, alle schepen

Dit is de Nederlandse Kustwacht

Belangrijke veiligheidsinformatie op kanalen 23 en 83

Einde bericht

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.