Gender en diversiteit

Dit boek handelt over Gender en diversiteit. Het wil een overzicht geven van dit onderwerp, verwijzen naar goede literatuur, beschrijven wat de huidige stand is van het denken hierover in academische milieus en basisbewegingen, beschrijven welke stromingen en problemen er zijn, vergelijkingen maken met andere thema's...

 1. Inleiding
 2. Definities
 3. Historisch overzicht
 4. Hedendaagse thematiek
  1. Postfeminisme en queertheorie
  2. Discriminatie
  3. Aanpakken van discriminatie
  4. Transgender personen
 5. Academisch onderzoek
 6. Sociale bewegingen en actiegroepen
 7. Literatuur
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.