Gothic novel/Ann Radcliffe

Ann Radcliffe had al drie romans geschreven die haar reputatie als schrijfster vestigden, maar het was pas met de gothic novel The Mysteries of Udolpho in 1794 dat ze de in die tijd enorme som van 500 Britse pond verdiende. Het geld was haar trouwens als voorschot betaald, omdat de uitgever vertrouwen in haar had. Het bewijst hoe populair de gothic literatuur wel was in de jaren na 1790. Drie jaar, in 1797, later overtrof ze dit succes met The Italian, die liefst 600 Britse pond opbracht. Dit zou meteen ook de laatste roman zijn die ze in haar leven schreef, ze trok zich terug en liet niets meer van zich horen. Christina Rosetti was een groot bewonderaar van haar werken, maar ze moest haar plan voor het schrijven van een biografie over Radcliffe opgeven door gebrek aan informatie. Ann Radcliffe stierf in 1833. Ze kreeg navolging van minder begaafde imitators die de boekenrekken vulden; gothic novels waren immers zeer in trek en maakten ongeveer een derde uit van de totale boekenverkoop.[1] Zowel Anna Laetitia Barbauld [2] als Walter Scott waren als uitgever betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe genre. Beiden erkenden dat Ann Radcliffe een eigen romantische stijl gevonden had.

Ann Radcliffe
"De romans van Mevr. Radcliffe staan op eenzame hoogte tussen de andere auteurs, zij toont een genialiteit die heel ongewoon is" (bron=Barbauld)


  1. Robert Miles:Eighteenth-century Gothic (Routledge Companion to Gothic)
  2. Barbaulds in 1810 gepubliceerde vijftigdelige serie met Britse romanschrijvers, met een groot inleidend essay over de geschiedenis van de roman, beïnvloedde sterk de canonvorming van de Britse literatuurgeschiedenis
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.