Semele (Oudgrieks: Σεμέλη) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was een dochter van de Thebaanse koning Kadmos en zijn vrouw Harmonia. In de oudere Frygische mythologie was zij waarschijnlijk de aardgodin Zemelô. De mythe omtrent haar vader Kadmos geeft haar mogelijk ook een Fenicische oorsprong. Semele is de moeder van de god Dionysos.
Zeus werd verliefd op haar en bezocht haar in de gedaante van een sterfelijk mens. Semele werd zwanger van hem. De jaloerse Hera verleidde Semele ertoe Zeus te vragen zich in zijn goddelijke gedaante te tonen.
Daarop vroeg Semele aan Zeus of ze een wens mocht doen. Zeus stemde ermee in en zwoer zelfs bij de Styx dat hij haar wens zou inwilligen. Roekeloos vroeg Semele om de oppergod in zijn goddelijke gedaante te mogen zien. Bij het aanschouwen van Zeus' bliksems werd zij gedood. Zeus kon wel nog haar ongeboren zoon Dionysos redden door hem in zijn eigen lichaam over te planten. Semele werd toen Dionysos volwassen was door hem uit de Hades gehaald en onsterfelijk gemaakt. Door Dionysos' toeneiging die hieruit spreekt heeft Semele de bijnaam Thyone gekregen, wat 'zij aan wie geofferd moet worden' betekent.

Griekse mythologie

Death of Semele, Rubens.

De componisten M. Marais en G.F Händel gebruikten het verhaal van Semele voor een opera.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.