Gronings/Hoofdstuk 6

Kerstmarkt

bewerken

Hendrik loopt met zijn vrouw Janneke (J) op de kerstmarkt in Bremen (Duitsland). Ook Greta loopt op die kerstmarkt met haar man Gerbrand (Ge). Op een gegeven moment komen zij elkaar tegen.

H: Ach moi, wat dudden joe hier den?
G: Moi, dat is ook touvalleg. Wie binnen hier om n kirstboom te kopen en wat fertuut. En joe?
H: Wie binnen hier allend veur de noflekhaid.
J: Och, ik zel mie even veurstellen, ik bin Janneke, Hinderks vraauw.
G: Moi, ik bin Greta, ik heb Hinderk n zetje leden ontmout ien Stad.
Ge: Den zel ik mie ook vot moar even veurstellen, ik bin Gaarmt, man van Greta.
Ge: Joe maggen os wel mit doe aanspreken hor.
H: Is goud, joe os ook. Hest al wat kôcht?
G: Nee, wie binnen hier krek aankommen. Wie mouten nog begunnen mit zuiken.
J: Wie binnen net kloar. Ast nog goudkoopse kirstbomen zuiken, den moutst hierzoot liekoet 
  lopen en den rìchts om de houk. 
G: Oke, dankt, wie zellen der op letten. Wie goan moar weer ais wieder. Joe.
H: Moi. Nofleke kirsttied!
G: Ja, joe ook!

Woordenlijst

bewerken
Gronings Nederlands Uitspraak
Joe dudden/ doun jullie doen/ u doet joe dunn/ doun
Den dan dìn
Touvalleg toevallig touvalg
Wie binnen wij zijn wie binnen
Kirst(tied)/ joul/ midwinter kerstmis kirst(tied)/ joul/ mittwìnter
Fertuut versiering fetuuts
Noflekhaid gezelligheid noflekhajds
Zetje tijdje zetje
Zellen zullen zelln
Maggen mogen makhng
Hest heb je hest
Os ons òs/ oaz
Krek zojuist krek
Hierzoot hier hiezoots
Liekoet/ liekuut rechtdoor liekoets/ liekuuts
Goan gaan goon
Ais/ es eens ajs/ es
Wieder verder wieder
Joe!/ moi! doei!/ totziens! Joe/ moi
Nofleke kirsttied! zalige/gezellige kerst! nofleke kirstieds

 Terug naar les 2 ||Verder naar les 4

Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.