Handboek Toetsplaza

Handboek Toetsplaza

  1. Kwaliteit
  2. Nieuwe items&toetsen
  3. Organisatie Toetsplaza
  4. Inrichting servers
  5. Producten

Digitaal toetsen? bewerken

Digitale oefening en assessments binnen het onderwijs nemen een steeds grotere en belangrijkere plaats in. Het wordt ingezet om het onderwijs flexibeler, efficiënter en effectiever te maken. Letterlijk betekent ‘assessment’ schatting en beoordeling. Assessments hebben vaak een formatief karakter. In de Nederlandse literatuur wordt assessment bijna altijd in verband gebracht met competenties. Zowel het meten van de basiskennis als het toepassen van kennis en vaardigheden zijn het doel van een assessment. Verder is kennisconstructie en niet reproductie het uitgangspunt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve en summatieve assessments. Formatieve assessments dienen als leermiddel. Zij bieden mogelijkheden tot interactie. De deelnemer leert van de toets, bijvoorbeeld omdat deze antwoorden toelicht, en hem met hints op weg helpt in de redenering. De toets is bruikbaar als oefening voor de deelnemer. Summatieve assessments oordelen. Zij dienen een betrouwbaar beeld te geven van het niveau van de leerling. Zij dienen geen direct leerdoel, maar stellen zo eerlijk en nauwkeurig mogelijk de status vast.

Assessments in het groene onderwijs bewerken

Het groene onderwijs heeft de handen ineen geslagen en houdt sinds een aantal jaren de landelijke toetsservice-omgeving Toetsplaza (www.toetsplaza.nl ) in de lucht. Toetsplaza bevat kant-klare-formatieve assessments. Daarnaast is een aantal instrumenten beschikbaar die voor verschillende doeleinden in het onderwijs ingezet kunnen worden. Het gaat daarbij om een 360º-feedbacktool, in te zetten voor het meten van de ontwikkeling van competenties bij zowel leerlingen als docenten. Toetsplaza maakt gebruik van het programma QMP. De meerwaarde van het gebruik van Toetsplaza wordt in toenemende mate (h)erkend. Er is binnen de instellingen een toenemende interesse voor gebruik van Toetsplaza, maar ook voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van digitale assessment. Toetsplaza heeft als doel assessments te verzamelen, te selecteren en te redigeren. Vanuit dit perspectief is het essentieel dat de kwaliteit van Toetsplaza wordt verbeterd en geborgd. Dit kwaliteitshandboek levert hieraan een bijdrage. Binnen Toetsplaza is reeds een ander handboek ontwikkeld voor het QMP-beheer en daarmee ook specifiek bedoeld voor de QMP coördinatoren. Dit handboek wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek. Enerzijds is de functie van het handboek dus het informeren over procedures en werkwijze binnen het groen onderwijs, anderzijds is het doel om kwaliteitsaspecten een plaats te geven.

Het handboek heeft naast de functies van keurmerk en communicatiemiddel de volgende doelen:

  1. Naslagwerk voor alle betrokkenen
  2. Hulpmiddel voor het vastleggen van een kwaliteitssysteem
  3. Vastlegging van kwaliteitscriteria
  4. Expliciteren van procedures
  5. "Bewijsmiddel" naar derden (bijv. de Inspectie) dat er een effectief kwaliteitssysteem is.

Leeswijzer bewerken

In het kwaliteitshandboek wordt ten eerste het begrip kwaliteit uitgewerkt in relatie tot Toetsplaza. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal kwaliteitseisen invulling gegeven aan het uiteindelijke kwaliteitsdoel, dat wil zeggen het bereiken van maximale klanttevredenheid. In het laatste hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze dit kwaliteitsdoel wordt geborgd.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.