Handboek Toetsplaza/Organisatie Toetsplaza

Handboek Toetsplaza

 1. Kwaliteit
 2. nieuwe items&toetsen
 3. Organisatie Toetsplaza
 4. Inrichting servers
 5. Producten

Organisatie van Toetsplaza.Bewerken

De organisatie van Toetsplaza staat ook beschreven op de website van Toetsplaza:www.toetsplaza.nl

Toetsplaza valt onder verantwoordelijkheid van de AOC Raad en wordt door de AOC's gezamenlijk bekostigd. Toetsplaza maakt gebruik van Question Mark Perception. In dit hoofdstuk zal stilgestaan worden bij de organisatie van de werkzaamheden. Binnen het hoofdstuk licentiestructuur zal voornamelijk de afspraken rondom licenties aan bod komen.

De expertisegroepBewerken

Binnen Toetsplaza vormt de expertisegroep een belangrijke rol wanneer het gaat om het inrichten en bijeen roepen van mensen rondom toetsen. Zij maken ieder jaar een plan de campagne waarin de doelen beschreven staan van dat jaar. Het expertiseteam bestaat uit 5 personen. De projectleider en 4 projectleden. In het expertiseteam zijn een aantal aoc's vertegenwoordigd. De landelijke expertisegroep is daarbij het centrum van al deze activiteiten. Daarbij gaat het in hoofdlijnen om de volgende activiteiten:

 • Beheer en onderhoud van de landelijke QMP-infrastructuur
 • Beheer en onderhoud van de inhoud van het toetsservice-omgeving
 • Ontwikkeling en redactie toetspagina's obv bestaande toetsmaterialen
 • Helpdesk en vraagbaak voor de AOC's
 • Deskundigheidsbevordering/scholing QMP
 • Stimuleren van het gebruik van QMP binnen de AOC's
 • Begeleiding pilots o.a. P360 graden feedback
 • Communicatie en PR
 • Organisatie van het Platform QMP-coördinatoren en/of thema- en ontmoetingsbijeenkomsten

Namen en adressen van de medewerkers van Toetsplaza zijn te vinden op Toetsplaza: Wie

De buitenringBewerken

De buitenring is in 2009 in het leven geroepen ter versterking van de ontwikkeling en redactie van nieuwe items en toetsen.

De qmp-coordinatorBewerken

De QMP-coördinator heeft binnen de school in principe een coördinerende en stimulerende rol bij het gebruik van de toetsservice-omgeving. De daadwerkelijke rol en functie die de QMP-coördinator vervuld is sterk afhankelijk van de wijze waarop het betreffende AOC of de locatie deze rol wenst in te vullen. Ook is het afhankelijk van de variant die op locatie wordt gebruikt. Variant C voorziet in een grotere taak dan bij het gebruik van Variant B.

De volgende taken zijn voorzien:

 • Begeleiding van docenten/auteur bij de invoer van nieuwe vragen in de toetsenbank
 • Begeleiden en/of klaar zetten van toetsen voor de leerlingen
 • Coördinatie van de afname van de toetsen
 • Coördinatie rapportage van de resultaten
 • Stimuleren van het gebruik van de toetsenbank
 • Inrichten van het P360 graden instrument met vragen
 • Klaar zetten van P360 graden assesments

Binnen veel scholen is nu de praktijk dat een enthousiaste docent deze rol op zich neemt. Om uiteindelijk een goede en brede implementatie van de toetsenbank te realiseren is het echter belangrijk dat deze rol expliciet wordt benoemd en hiervoor ook binnen de locatie tijd wordt gereserveerd.

Als QMP-coördinator maak je direct gebruik van de landelijke QMP-servers. Dit is alleen mogelijk als alle coördinatoren zich aan een aantal afspraken houden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de te volgen procedure en de naamgeving van assesments en het aanmaken van accounts. Deze afspraken staan bescheven in het QMP-handboek. Het handboek komt tijdens de training voor de QMP-coördinatoren uitgebreid aan bod. De werkzaamheden van qmp-coordinator zullen ook sterk samenhangen met de gekozen licentiestructuur van de instelling.

Overige rollen.Bewerken

In het land zijn daarnaast veel mensen die met qmp werken. Dit kunnen docenten zijn die toetsvragen maken, toetsen klaarzetten of anders betrokken zijn bij digitale toetsing. Hoewel het ieder aoc vrij staat om binnen zijn/haar organisatie deze rollen ter verdelen, moeten zij binnen questionmark binnen de rechtenstructuur functioneren. Dit houdt in dat voor iedere gebruiker van de software rechten worden verleend op basis van de profielen zoals die binnen server zijn toegekend. Dit zijn: auteur. Een medewerker van qmp met auteurs profiel heeft rechten om binnen de omgeving van zijn instelling vragen te maken, aan te passen schema/rapporteur. Een medewerker die assesments aanmaakt en schematiseert.

deelnemers Wellicht de belangrijkste rol vormen de deelnemers. Voor hen is toetsplaza in het leven geroepen. Zij worden via de algemene login bestaande uit aoc- gevolgd door 4 karakters van de brincode (bijv aoc-14yd) of via de persoonlijke brincode die bestaat uit brincode gevolgd door locatiecode en aoccode(leerling nummer) in het systeem tot leven geroepen. Het expertiseteam is verantwoordelijk voor de algemene login. zij zorgen dat deze gekoppeld zijn aan de toetspagina's en overige producten die door aoc's gebruikt kunnen worden. De qmp coordinator is verantwoordelijk voor de persoonlijke login van de deelnemers

LicentiestructuurBewerken

De licentiestructuur gaat uit van drie soorten licenties:

> Variant A: Groene Toetscontent

> Variant B: QMP webbased

> Variant C: QMP PC-versie + P360° feedback toolVariant A: Groene Toetscontent via de toetspagina's

INHOUD
> Toetspagina's met een reeks aan kant-en-klare toetsen (enkelvoudig of ad random samengesteld).
> Geordend naar inhoudelijk thema's vmbo en mbo-groen of functie binnen de CKS mbo-groen of examenprogramma's vmbo-groen.
> Toegang tot deze toetsen via de Educatieve Content Catalogus (ECC) van het Ontwikkelcentrum.

VOORWAARDEN
> Intern beleid en afspraken over de toepassing van de toetsen binnen het onderwijsprogramma.
> Docent heeft geen QMP-kennis nodig.

GEBRUIK
> Via intranet, portaal, ELO van de onderwijsinstelling
> Algemene inlogcode: BRIN-code van de instelling of locatie
> Standaard pdf-rapportage met uitslag van de toets tbv docent en/of portfolio


Variant B: QMP webbased

INHOUD
> Licentie webomgeving QMP
> Uitgebreide rapportage per groep en/of deelnemer
> Ondersteuning door landelijke expertisegroep (o.a. handboek QMP)

VOORWAARDEN
> Intern beleid en afspraken over gebruik binnen het onderwijsprogramma.
> Inrichting organisatie en werkprocessen voor het klaar zetten en afnemen van toetsen.
> Benoemen van een QMP-coördinator.
> Deskundigheidsbevordering auteurs en QMP-coördinator van minimaal 4 dagdelen.

GEBRUIK
> Inlogcode per deelnemer.
> Via het web eenvoudige vragen invoeren en/of wijzigen m.b.v. de landelijke vragenbank.
> Via het web toetsen samenstellen en afnemen in samenwerking met de QMP-coördinator.


Variant C: QMP PC versie + P360º feedback tool

INHOUD
> Licentie Windows PC-versie
> Licentie P360º feedback tool
> Uitgebreide rapportage per groep en/of deelnemer
> Ondersteuning door de landelijke expertisegroep (o.a. handboek QMP en P360º)

VOORWAARDEN
> Intern beleid en afspraken over gebruik binnen het onderwijsprogramma.
> Inrichting organisatie en werkprocessen door het klaar zetten en afnemen van toetsen.
> Benoemen van een QMP-coördinator.
> Deskundigheidsbevordering auteurs en QMP-coördinator van minimaal 6 dagdelen.

GEBRUIK
> Inlogcode per deelnemer.
> Complexe vragen invoeren en/of wijzigen o.b.v. de landelijke vragenbank en in samenwerking met de QMP-coördinator.
> In samenwerking met de QMP-coördinator toetsen samenstellen en afnemen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.