Hengelsport, ook wel kort vissen of hengelen genoemd, is een activiteit met als doel vissen te vangen, en dit zonder commercieel doel (zonder de bedoeling om de vis te gaan verkopen). Dit boek wil een inleiding geven in het zoetwaterhengelen (zie verder), zodat je op het einde van dit boek de beginselen onder de knie hebt, je in staat bent om het goede materiaal aan te kopen, om ten slotte succesvol te kunnen gaan vissen.

Eerste opdeling

bewerken

Hengelen kan in eerste instantie worden opgedeeld naargelang het type water: zoet water (binnenwateren) en zout water (zee). Beide disciplines kennen weinig overeenkomsten: ze vergen apart materiaal en kunde. Wij gaan verder met de tak van het zoetwaterhengelen, of dus het hengelen in rivieren, kanalen, vijvers, meren,...

Wedstrijden

bewerken

Zoals bij elke sport kan je ook gaan hengelen in competitie. Daar is het de bedoeling om onder een aantal hengelaars zo veel mogelijk vis te vangen in een welbepaalde tijdspanne, meestal beoordeeld op totaal gevangen gewicht. Het wedstrijdhengelen houdt meestal in dat er beperkingen worden opgelegd met betrekking tot aas, vissoorten en/of toegelaten materiaal. Het is niet de bedoeling van dit boek om op het wedstrijdhengelen dieper in te gaan.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.