Humanature/Onzekerheid

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Oneindigheid Humanature Virtualiteit

Onwetendheid bewerken

 
"The Thinker" van Auguste Rodin (1880) toont een man die in diep gedachten verzonken is en symboliseert hiermee het overwegen van verschillende mogelijkheden en het nemen van beslissingen, wat vaak gepaard gaat met een gevoel van onzekerheid over wat de juiste keuze is.

In het dagelijks leven weten we nooit zeker of we het bij het juiste eind hebben of de juiste keuze maken. Daartoe zou men alle mogelijk­heden, alle gegevens en alle processen (oorzaken en gevolgen) moeten kennen. Net als bij het schaken is dit aantal zo immens dat ons brein dit gezien zijn capaciteit niet kan.

Oordelen bewerken

Zowel de Boeddha (Dhammapada vers 143) als Jezus (Matteüs 5, 11-12 en Matteüs 7, 1-6) vertalen de realiteit van onwetend­heid in het advies om niet te oordelen en je niet druk te maken als anderen dat over jou doen.

Onzekerheidsrelatie bewerken

Op de schaal van elementaire deeltjes geldt de zogenoemde onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Dit is een natuurkundig principe dat stelt dat twee grootheden die geen enkele relatie met elkaar hebben, niet allebei tegelijk precies kunnen worden bepaald. De zekerheid van de ene grootheid gaat bij het meten per definitie ten koste van de zekerheid van de andere grootheid. Je kunt zodoende niet alles precies weten.

Kans bewerken

 
"The Dice Players" van Georges de La Tour (1640) toont het concept kans omdat het resultaat van het gooien van een dobbelsteen onvoorspelbaar is en afhangt van toeval.

We weten eveneens uit de kwantummechanica dat wanneer we het over elementaire deeltjes hebben eigenlijk over velden spreken met een waarschijnlijkheidsverdeling. Net als in de bijbel ‘Genade’ als zijnde een ‘onverdiende gunst’ (iets wat men kan ook niet kan verdienen) een kans is gegeven door God, dus geen zekerheid. Deze kans geldt ook ten aanzien van de "De Acht Wereldse Winden" in het boeddhisme (de Attha Loka Dhamma) – plezier en pijn, winst en verlies, lof en blaam, succes en falen - die steeds van richting veranderen zonder dat men daar veel invloed op heeft. Het advies is dan ook een gelijkmoedige gemoed te ontwikkelen ten aanzien van de toevalligheden als intrinsieke kenmerk van de natuur, zodat we de ruimte creëren om te leren als een ervaren zeeman handig te manoeuvreren met de wind in onze zeilen.

Keuze bewerken

 
L'Annonciation is een schilderij van Leonardo da Vinci dat de aankondiging van de zwangerschap van Maria door de Engel Gabriel afbeeldt. Het schilderij toont ook Maria die haar keuze maakt om het aanbod van de Engel Gabriel aan te nemen om de moeder van Jezus te worden.

Mensen hebben vaak het gevoel van twijfel of onzekerheid over een bepaalde situatie of beslissing. We weten niet de uitkomst van een bepaalde actie of de beste manier om iets te doen. Toch bezitten mensen het vermogen om te kiezen tussen verschillende opties of mogelijkheden. Keuze kan worden gezien als een manier om onzekerheid te verminderen, omdat het ons in staat stelt om te beslissen welke actie we gaan ondernemen of welke optie we gaan kiezen. Onzekerheid is aan de andere kant juist vaak het gevolg van de noodzaak om een keuze te maken.

Frustratie bewerken

In de filosofie wordt frustratie vaak gezien als een negatief gevoel dat ontstaat wanneer iemand niet in staat is om een bepaald doel te bereiken of wanneer iemand niet in staat is om zijn of haar behoeften te vervullen. Frustratie kan leiden tot gevoelens van boosheid, woede en teleurstelling en kan ook leiden tot negatieve gedragingen zoals agressie of apathie. In de filosofie wordt frustratie en acceptatie op verschillende manieren begrepen en kan het afhangen van de specifieke filosofische stroming of school van gedachte welke van deze twee krachten als meer positief of negatief worden gezien.

Acceptatie bewerken

Acceptatie, aan de andere kant, wordt vaak gezien als een vredegevende kracht omdat het ons in staat stelt om de dingen te accepteren zoals ze zijn in plaats van te blijven worstelen om ze te veranderen. Acceptatie betekent niet dat we het eens zijn met de huidige situatie of dat we het niet proberen te veranderen, maar dat we ons realiseren dat sommige dingen buiten onze controle liggen en ons moeten richten op wat we wel kunnen veranderen.

In sommige filosofische stromingen, zoals het stoïcisme, speelt acceptatie een centrale rol. Volgens deze filosofie is het belangrijk om te leren omgaan met frustratie en onzekerheid door te leren om te accepteren wat we niet kunnen veranderen en ons te concentreren op wat we wel kunnen beïnvloeden. Het idee is dat dit ons kan helpen om een innerlijke vrede te bereiken en om beter om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Existentieel bewerken

In andere filosofische stromingen, zoals het existentialisme, wordt frustratie gezien als een onvermijdelijk onderdeel van het menselijk bestaan en wordt acceptatie vaak gezien als een vorm van lijdzaamheid. Volgens deze filosofie is het belangrijk om ons te concentreren op het creëren van betekenis in ons leven en om te proberen om onze frustraties en beperkingen te overwinnen in plaats van ze te accepteren.

Bronnen bewerken

Verdieping bewerken

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen bewerken

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.