Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: Volgens infobox
Volg de wijzingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w]
Logo
Logo
Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag, vaardigheden of houding.
In deze boekenreeks wordt uitgelegd hoe leerprocessen vanuit een onderwijskundig gezichtspunt werken met als doel zelf leren.
Aan verschillende persoonlijke voorkeuren voor leren (onbewust of bewust, theoretisch of praktisch) is een apart deel gewijd.
Een leerproces beschrijft de manier waarop een lerende zich ontwikkelt door leeractiviteiten uit te voeren teneinde bepaalde leerdoelen te halen.
Leren is niet hetzelfde als onderwijs!
Een leerproces is de geleidelijke verandering in attitude en gedrag ten gevolge van leren.
Onwetendheid is een bron van lijden, leren is dus lijden verminderen.
In deze boekserie worden aspecten in leerprocessen uitgelicht die tot zelf leren leiden. Dus meer vrijheid,
zowel intern (een bevrijde geest) als extern (vrijheid om jezelf te mogen ontwikkelen in de richting die je zelf wenst).

De lol van deze boekenreeks is het leren zelf; niet het antwoord, maar de vraag en de verrassende ontdekking!

In de boekserie Schaken wordt geïllustreerd hoe je in de praktijk leerprocessen op een hoger niveau kunt brengen.
 Wikipedia  Wikipedia heeft een artikel over Leren
 Wikibooks  Wikijunior heeft een boek over Leren
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.