Ontwerpend leren is een vorm van leren waarbij het ontwerpen van een creatieve oplossing voor een uitdaging voorop staat. Vaak wordt ook onder ontwerpend leren het realiseren van dit ontwerp en het uitdragen daarvan; het komen tot een innovatie.

Vaardigheden

bewerken

Ontwerpend leren ontwikkelt de 21st century skills als ondernemen, creativiteit en samenwerken.

Vormtekenen

bewerken

Een manier om ontwerpend leren te stimuleren is aansluiten bij bestaande vakken. Zo wordt op vrije scholen het vak vormtekenen gegeven. In dit vak leert men complexe figuren weer te geven. Dit doet men onder meer om het voorstellend denken te ontwikkelen. Het vertalen van wat men bedenkt naar een ontwerp. De vormen kan men met krijt of potloden, maar ook door te bewegen "tekenen". Deze vaardigheid ondersteunt het visualiseren van een ontwerp dat nog in het hoofd zit.

Onderzoekend leren

bewerken

Onderzoekend leren en Ontwerpend leren worden meestal in één adem genoemd, en zou dan beter Ondernemend leren kunnen worden genoemd zeker als het de bedoeling is dat het onderzoeken en ontwerpen tot iets nieuws leidt. Onderzoekend en ondernemend leren zijn zeker niet hetzelfde of noodzakelijker wijs verbonden want ze doen een heel ander beroep op de voorkeuren van de lerende (leerstijl). Onderzoekend leren zal goed passen als de lerende in een bepaalde context een betekenisgerichte leerstijl heeft, namelijk iets willen begrijpen door zelf er betekenis aan te geven. Bij ontwerpend leren zal een toepassingsgerichte leerstijl beter passen omdat dit de behoefte vervult om een product te maken of te verbeteren en te leiden naar een innovatie.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.