Inleiding in de Architectuur

Welkom
Welkom bij de subafdeling Architectuur. Deze subafdeling is een onderdeel van de Afdeling:Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, verzamelnaam: Bouwkunst op de Nederlandstalige Wikiversiteit.

De bedoeling van deze pagina is om een aantal leertrajecten uit te werken die je de kennis verschaffen van een bachelor / master Bouwkunst, onderdeel Architectuur.

Wikiversiteit medewerkers die geïnteresseerd zijn in Bouwkunst wetenschappen worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de bestaande leer-trajecten of er zelf een aan te maken.
Bachelor in de Bouwkunst
Het (deel)traject Bachelor in de Architectuur is opgedeeld in 7 Delen. (En per deel nog aan te passen en uit te breiden met subdelen.)
Leerstoelen binnen de Faculteit Bouwkunst
Architectuurgeschiedenis
Inleiding in de Moderne, Hedendaagse Architectuur
Inleiding in de Procesgang Architectuur en Bouwen
Inleiding in de Kennis van Materialen en Detailleringen
Inleiding in de Kennis van de Bouwfysica
Inleiding in de Kennis van Constructies en Constructieleer (statica - mechanica)

Dit onderwerp sluit aan op het onderwerp Sterkteleer uit de Bouwkunde.

Inleiding in de Kennis van = Nader in te vullen =
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.