Modules
1. Inleiding
2. Evenwichtsvergelijkingen - inwendige en uitwendige krachten
3. Bepaling van de snedekrachten
4. Basisbegrippen I: Spanningen - Vervormingen - Rek - Glijding
5. Basisbegrippen II: Wet van Hooke - Vervormingsenergie
6. Axiale trek en druk I
7. Axiale trek en druk II
8. Wringing I
Overzicht belangrijkste formules
Formularium, inclusief verwijzingen
Oefeningen
Begrippenlijst, inclusief verwijzingen
Voorbeelden, inclusief uitwerkingen
Oefeningen
Verwijzingen
Literatuur, geraadpleegde literatuur en externe links
Software
Collegeaantekeningen
Evaluatie/feedback/opmerkingen/vragen/suggesties.

Voorwoord bewerken

Dit boek heeft de bedoeling om op een wiskundig correcte manier de basisbeginselen van de sterkteleer voor te stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

Opzet: Wie een bijdrage wil leveren wordt verzocht illustraties en uitgewerkte voorbeelden van toepassing van de formules bij te voegen. Het is immers door formules toe te passen dat men de werkelijke draagwijdte ervan het best gaat aanvoelen. anderzijds is het niet de bedoeling dat het accent ligt op de wiskundige afleidingen. Om een vlotte lectuur mogelijk te maken worden langere en ingewikkelde afleidingen liefst in een afzonderlijke paragraaf geplaatst. Dit is niet gebruikelijk voor een cursus, maar wie de tekst daarvoor wil gebruiken moet die maar herschikken.

Doelgroep: studenten hoger beroepsonderwijs / technische universiteit / naslagwerk / anderen ?

Verwachtte voorkennis: krachtswerking (algemeen), momenten, basiskennis mechanica en statica, vectoren, basiskennis wiskunde, basiskennis differentiaal (afgeleiden) en integraalrekenen. De lezer kan zijn/haar huidige kennis toetsen middels deze startoefening.

Vragen - Aanvullingen: De lezer wordt eveneens uitgenodigd om het cursusmateriaal te verbeteren en/of te aanvullen waar nodig. Eventuele vragen, suggesties en/of opmerkingen kunnen op overlegpagina gesteld worden of op de evaluatie-pagina.

Succes!

Inhoudsopgave bewerken

Concept inhoudsopgave / inhoudstafel:

Deze inhoud geeft enkel de basis van de sterkteleer weer, en kan verder nog evolueren naarmate meer ingewikkelde gevallen beschouwd worden.

 1. Inleiding
  1. Wat is sterkteleer
  2. Historisch kader
  3. Structuren en krachten
  4. Sterkte en stijfheid van structuren
 2. Evenwichtsvergelijkingen - inwendige en uitwendige krachten
  1. Evenwichtsvergelijkingen
  2. Het begrip Snede
  3. Het begrip Balk
  4. Snedekrachten en belastingsgevallen
 3. Bepaling van de snedekrachten
  1. Algemeen
  2. Voorstelling van de snedekrachten: NTM-diagramma's , inclusief 4 gedetailleerde voorbeelden
  3. Relaties tussen belastingen en snedekrachten , inclusief 3 uitgewerkte standaardgevallen
  4. Oefeningen NTM-diagramma's , nog toe te voegen
 4. Basisbegrippen - deel 1
  1. Het begrip Spanning
  2. Ruimtelijke spanningstoestand
  3. Evenwichtsvergelijkingen in functie van spanning
  4. Ruimtelijke vervormingstoestand
 5. Basisbegrippen - deel 2
  1. Wet van Hooke voor isotrope materialen
  2. Verschil tussen Sterkteleer en Elasticiteitsleer
  3. Elastische vervormingsenergie in functie van spanningen en rekken
 6. Axiale trek en druk - deel 1
  1. Spanningen en vervormingen
  2. Lengteverandering van rechte stukken, inclusief uitgewerkte voorbeelden voor kegelvormige staaf en inrekening eigengewicht
  3. Lichaam met gelijke sterkte op trek of druk
  4. Eenvoudige hyperstatische gevallen bij axiale belasting - temperatuurspanningen - niet homogene-dwarsdoorsnede, inclusief uitgewerkt voorbeeld voor een kolom in gewapend beton
  5. Ketelformule (dunwandige cilindrische stukken), inclusief uitgewerkt voorbeeld
  6. Inwendige elastische vervormingsenergie, inclusief uitgewerkte voorbeelden voor verplaatsingen in een isostatische en hyperstatische structuur
 7. Axiale trek en druk - deel 2
  1. Hyperstatische gevallen bij axiale trek of druk
  2. Dynamische en stootbelasingen bij axiale trek of druk
  3. Kabels
 8. Wringing - deel 1
  1. Spanningen en vervormingen in een staaf met cirkelvormige dwarsdoorsnede
  2. Staven met ringvormige doorsnede
  3. Voorbeelden
  4. Inwendige vervormingsenergie bij wringing
  5. Cilindrische spiraalveren
 9. Wringing - deel 2
 10. Buiging
 11. Afschuiving
 12. Doorbuiging van balken
 13. Relaties tussen spanningen
  1. Cirkel van Mohr
 14. Vakwerken
  1. Williotdiagram
  2. Williotdiagram met terugdraaiing
 15. Schijfwerking
 16. Materiaal, homogeen en inhomogeen.
  1. Beton
  2. Staal
  3. Gewapend beton
 17. Begrippenlijst, inclusief verwijzingen
 18. Literatuur, geraadpleegde literatuur en externe links
 19. Voorbeelden, inclusief uitwerkingen
  1. Portaal
  2. Offshore zonnetoren.
  3. Buckminster Fuller-koepel, geoptimaliseerd.
  4. Betonnen boog, dragend, geoptimaliseerd.
  5. Cirkelvormige massdriver.
 20. Oefeningen
 21. Software
 22. Evaluatie/feedback/opmerkingen/vragen/suggesties.
 23. Collegeaantekeningen
<< Verder naar Inleiding >>
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Sterkteleer
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.