Sterkteleer/Formularium

Modules
1. Inleiding
2. Evenwichtsvergelijkingen - inwendige en uitwendige krachten
3. Bepaling van de snedekrachten
4. Basisbegrippen I: Spanningen - Vervormingen - Rek - Glijding
5. Basisbegrippen II: Wet van Hooke - Vervormingsenergie
6. Axiale trek en druk I
7. Axiale trek en druk II
8. Wringing I
Overzicht belangrijkste formules
Formularium, inclusief verwijzingen
Oefeningen
Begrippenlijst, inclusief verwijzingen
Voorbeelden, inclusief uitwerkingen
Oefeningen
Verwijzingen
Literatuur, geraadpleegde literatuur en externe links
Software
Collegeaantekeningen
Evaluatie/feedback/opmerkingen/vragen/suggesties.

Spanningen - vervormingen - inwendige energie bewerken

Spanningen op een willekeurig vlak bewerken

(link)

 

waarbij:

 •    : De spanningsvector op een vlak met willekeurige oriëntatie.
 •    : De eenheidsvector loodrecht op ditzelfde vlak.
 •    : De spanningstensor.

Algemeen stelsel van 15 differentiaalvergelijkingen in 15 onbekenden (spanningen, vervormingen en verplaatsingen) bewerken

Evenwichtsvergelijkingen in functie van spanning bewerken

(link)

 
 
 
Randvoorwaarden in randpunten bij de evenwichtsvergelijkingen in functie van spanning
 
 
 

Geometrische Betrekkingen bewerken

(link)

 
 
 
 
 
 

Wet van Hooke bewerken

(link)
Enkel voor isotrope materialen:

 
 
 
 
 
 

Glijdingsmodulus bewerken

(link)

 

Kubische volumeverandering bewerken

(link)

 
kubische volumeverandering bij alzijdige constante trek/druk

(link)

 

Vervormingsenergie per volumeëenheid (Inwendige potentiële energie) bewerken

(link)

in functie van spanningen
 
in functie van spanningen en vervormingen
 

Axiale trek en druk bewerken

Algemene uitdrukkingen bewerken

(link)

spanning
 
rek
 
 
verlenging
 
 • constante normaalkracht en constante dwarsdoorsnede:
 
 • toepassing: kegelvormige balk (link)
 
 • toepassing: met inrekening eigengewicht (link)
 
 

Lichaam met gelijke sterkte op trek of druk bewerken

(link)

doorsnede
 
verlenging
 

Eenvoudige hyperstatische gevallen bewerken

 • Niet homogene dwarsdoorsnede (link)
 
 
 • Temperatuurspanningen bij niet-homogene dwarsdoorsnede: (link)
 

Dunwandige cilindrische stukken bewerken

(link)

spanning - ketelformule
 
verlenging
 
spanning bij draaiende ring
 

Inwendige vervormingsenergie bij axiale trek of druk bewerken

(link)

 • Vervormingsenergie per volume
 
 • Totale vervormingsenergie
 
 • Totale vervormingsenergie bij constante normaalkracht en dwarsdoorsnede
 
 • Resiliëntie
 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.