Kunstgeschiedenis

Wat is kunstgeschiedenis?


Met de klok mee vanaf linksboven: een zelfportret uit 1887 van Vincent van Gogh; een vrouwelijke voorouderfiguur van een Chokwe-kunstenaar; detail uit De geboorte van Venus (ca. 1484-1486) door Sandro Botticelli; en een Okinawaanse Shisa-leeuw.

"Kunstgeschiedenis is het verhaal van de evolutie van kunstopvattingen doorheen de tijd. Hierbij wordt kunst typisch begrepen als elke activiteit of product, door mensen uitgevoerd voor esthetische of communicatieve doeleinden, waardoor ideeën, emoties of, in het algemeen, een visie op de wereld worden uitgedrukt."

De geschiedschrijving van kunst als academische discipline is in het Westen meestal beperkt tot de zogenaamde visuele of beeldende kunsten (voornamelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur), terwijl andere kunsten meer het specifiek studieobject vormen van andere duidelijk afgebakende disciplines, zoals literatuurgeschiedenis of muziekgeschiedenis. Samen met andere disciplines die onder meer wetenschap, filosofie en religie bestuderen, maken ze deel uit van de zogenaamde cultuurgeschiedenis. Enkele kennisgebieden die nauw verwant zijn met kunstgeschiedenis zijn esthetiek en kunsttheorie." ...(lees verder!)

Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Kunstgeschiedenis
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.