Linux voor beginners/Structuur van Linux

Linux voor beginners

  1. Inleiding
  2. Welke versie kiezen?
  3. Installatie
  4. Eerste keer opstarten
  5. Software installeren
  6. Structuur van Linux
  7. De terminal

Appendix


In dit hoofdstuk gaan we de structuur van de mappen (meestal directories genoemd) in Linux verkennen. Je weet waarschijnlijk dat de programma's in Windows onder de map Program Files zitten en dergelijke. Linux heeft echter een heel andere maar ook meer logische structuur.

Het is niet aan te raden om root te worden. Je kan in de filebrowser nautilus immers rechts klikken en kiezen om een map als root te openen. Als je echter nog niets van je systeem afweet is het beter dit niet te doen. Als je immers geen root bent kan je met de standaard instellingen geen belangrijke bestanden wijzigen. Als je dus geen root bent hoef je ook niet bang zijn om een bestand te openen of eens beter te bekijken.

Om de directories te verkennen ga je best eerst naar je Persoonlijke map en ga je dan telkens een map omhoog tot je niet meer verder kan.

/ Dit is de root directory. Alles wat op je computer staat en waar Linux toegang tot heeft staat hier onder. Linux stelt dus alles voor als één enkele boomstructuur, ook als er meerdere schijven gebruikt zijn. De andere schijven zijn dan gewoon een tak in deze structuur. Dit maakt het gemakkelijker om automatisch te navigeren tussen de schijven dan wanneer schijven automatisch een schijfletter krijgen zoals in Windows.
/boot In deze directory wordt de kern (Engels: kernel) van het systeem gehouden. De kern is het bestand dat begint met vmlinuz. Hiernaast bevat deze map ook nog bestanden die de bootloader nodig heeft om het systeem opgestart te krijgen.
/etc De /etc directory bevat alle configuratie bestanden voor het systeem.

/etc/passwd: In dit bestand worden de gebruikers van het systeem gedefinieerd. Naast gebruikers die je zelf gecreëerd hebt zal je zien dat er veel gebruikers tussen zitten die automatisch aangemaakt zijn. Over gebruikers en rechten gaan we later nog wat zien.
/etc/fstab: In dit bestand staat waar schijven en partities geopend worden. Zoals gezegd worden schijven in Linux als een map gezien. In dit bestand staat dus welke schijf welke map is.
/etc/hosts: Een bestand welke de relatie tussen hostnames en ip adressen bevat.
/etc/init.d: Deze directory bevat de scripts die gebruikt worden om services op te starten (al dan niet bij het opstarten van het systeem).

/bin, /usr/bin In deze directories worden de applicaties van het systeem opgeslagen. Het onderscheid tussen de twee directories is dat /bin meer essentiële applicaties bevat en dat /usr/bin applicaties bevat die minder essentieel zijn.
/sbin, /usr/sbin Deze directories bevatten applicaties voor systeem administratie, meestal zijn deze programma's niet toegankelijk voor gewone gebruikers en dus bruikbaar voor de root-gebruiker.
/usr In de /usr directory zitten er heel wat databestanden voor applicaties. Enkele voorbeelden:

/usr/share/X11: Data bestanden voor de X Windows server. Alles wat dus met grafische interface te maken heeft.
/usr/share/dict: Woordenboeken, gebruikt voor de spelling correctors. Spellingcorrectie is dus niet applicatie specifiek maar iedere applicatie gebruikt hetzelfde woordenboek. Linux heeft (nog) geen grammatica correctie.
/usr/share/doc: Een allegaartje aan documentatie. /usr/share/man: De man pagina's staan hier. Man pagina's (voluit manual pages) zijn bestanden die informatie bevatten over de applicaties in een uniform formaat. Ze zijn gemakkelijk op te vragen via de terminal en meestal redelijk uitgebreid.
/usr/src: Broncode bestanden van geïnstalleerde pakketten. Meestal moet de broncode met een ander pakket geïnstalleerd worden dan de applicatie zelf.

/usr/local /usr/local wordt gebruikt om software in te installeren die niet in de officiële pakketten voorkomen.
/var Deze directory bevat variabele bestanden zoals log bestanden en wachtrijen.
/lib,/usr/lib Bevat gedeelde bibliotheken, zoals .DLL bestanden in Windows.
/home Deze directory bevat alle persoonlijke data per gebruiker. Dit is normaal gezien de enige directory waar je als gebruikter zelf aanpassingen in hoort te maken.
/root De persoonlijke map van de superuser of root. Het is belangrijk om te weten dat de instellingen van de superuser op een andere locatie worden opgeslagen dan je eigen persoonlijke data. Als er dus geen reden is om even superuser te zijn ben je dat ook beter niet want dan kan je niet aan je eigen instellingen.
/tmp In deze directory staan de tijdelijke bestanden van alle gebruikers.
/dev Deze directory bevat geen bestanden maar interfaces naar de hardware. De hardware in Linux kan ook bestuurd worden zoals bestanden gewijzigd worden. sda stelt de eerste SCSI harde schijf voor (IDE harde schijven heten bvb hda, USB schijven heten ook sda omdat intern een SCSI abstractie gebruikt wordt). De andere hardware kan je vaak wel afleiden uit de naam.
/proc Deze directory bevat ook geen echte bestanden. Het is een directory waarop het proc pseudofilesystem gemount is, dit is gemaakt om te interfacen met de kernel of met bestaande processen (elk getal binnen /dev/ komt overeen met een lopend proces).
/sys Net als /proc is /sys ook een plaats waar nog een pseudofilesystem gemount is, dit laat eveneens interfacing met de kernel toe.
/media, In deze directory worden normaal gezien andere partities en schijven geladen. Dit kan echter gewijzigd worden in het /etc/fstab bestand zoals gezegd. Er zijn ook datacontainers die kunnen verwisseld worden, zoals cdroms en floppy's, deze worden dan ook automatisch in de directory /mnt geladen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.