Maatschappijleer/Dia/Werkvorm: de islam in Nederland

Achtergronden van moslims in Nederland | Kern van de islam en stromingen | Moskeeën in Nederland

Placeholder text.

OPDRACHT (FASE) 1

a. Lees de tekst en markeer sleutelwoorden.

b. Lees de tekst nogmaals en geef antwoord op de vragen:
Wat zijn belangrijke kenmerken van moslims in Nederland? Noem er drie en leg kort uit.
Wat kun je zeggen over de beleving van de islam van moslims in Nederland? Licht toe.

Klaar? → Lees in je leesboek of lesboek.

OPDRACHT (FASE) 2

a. Vertel om de beurt de kern van ieders tekst. Luister naar elkaar en stel eventueel vragen.

b. Schrijf op: wat zijn overeenkomsten en verschillen in de gestelde vragen bij fase 1 (kenmerken en beleving)?

c. Wat kun je zeggen over de betrouwbaarheid van de gegeven informatie? Leg uit.

Klaar? → wacht rustig op de rest en bespreek na: wat betekent de islam voor jou?

 

placeholder text

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.