Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Basisconcepten en sleutelvragen

2 Basisconcepten en sleutelvragen

Wat zijn de belangrijkste begrippen?

Aan het einde van de les:

→ kun je de belangrijkste kernbegrippen benoemen en beschrijven;

→ kun je bij elk kernbegrip voorbeelden geven;

→ kun je vijf machtsmiddelen benoemen en beschrijven;

→ kun je van vijf machtsmiddelen voorbeelden geven;Een illustratie van het Burr-Hamilton duel van 1804 - Alexander Hamilton verdient zijn eer door de uitdaging van Aaron Burr te accepteren.

WAARDEN EN NORMEN

 

Waarde →

 

Norm →

 

Wat is het verband tussen waarden en normen?

Wanneer is een norm een sociale verplichting?

Wanneer spreken we van sociale controle?Aardgasvelden in Nederland. (Een deel van de velden op zee is niet afgebeeld.)

BELANGEN

 

Belang →

 

Noem twee zaken waar je zelf belang bij hebt en twee dingen waar je juist geen belang bij hebt.

 

Geef een voorbeeld van een belangentegenstelling.

MACHT

 

Machtsmiddel →

 

 

Hoe zou je de macht van de Koning omschrijven?Schilderswijk (Hoefkade) in Den Haag, 2007

SOCIALE ONGELIJKHEID

 

Een ongelijke verdeling van ...

 

Maatschappelijke kansen →

 

Inkomen →

 

Politieke macht →

 

Waar zie je voorbeelden van ongelijkheid op bovenstaande gebieden?Het hoofdpodium op Lowlands zoals het er tot 2017 uitzag, de Alpha tent

SOCIALE COHESIE

 

Sociale cohesie geeft aan ...

 

Waarom zijn discriminatie en een grote sociale ongelijkheid slecht voor de sociale cohesie?
Vraag
a.
b.
c.
d.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.