Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H1 Waarom maatschappijleer

In een samenleving houden mensen rekening met elkaar en worden er bewust en onbewust afspraken gemaakt.

Bovenaanzicht op de volledig verstedelijkte maatschappij rond Chicago, 2005. Tegenwoordig woont en werkt meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en verstedelijkte gebieden.
Bron: Wikipedia

Toch gaat het soms mis. Als veel mensen last hebben van hetzelfde probleem en de overheid probeert hier een oplossing voor te vinden, dan spreken we van een maatschappelijk probleem (MP). Het fileprobleem zorgt bijvoorbeeld voor veel gedoe.

De media vervult hierin ook een rol (bespreekbaar maken van het probleem. En er zijn meestal veel verschillende ideeën over hoe een MP zou kunnen worden opgelost. Ook dit zijn kenmerken van een MP of politiek probleem (PP). Bij het oplossen van een MP/PP wordt in Nederland meestal voor een compromis gekozen.

We spreken van een dilemma als je uit meerdere oplossingen kunt kiezen die allemaal voor- en nadelen hebben. Binnen dit vak kijken we naar deze dilemma's binnen vier hoofdthema's:

  • Rechtsstaat (veiligheid en vrijheid);
  • Parlementaire democratie (hoe werkt de democratie?);
  • Pluriforme samenleving (samenleven tussen verschillende culturen);
  • Verzorgingsstaat (waarvoor zorgt de overheid?).
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.