Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H1 Wat is democratie

Politiek gaat over landsbestuur; zaken van algemeen belang:

 • welvaart
 • volksgezondheid
 • infrastructuur
 • onderwijs
 • buitenlandse betrekkingen
 • openbare orde en veiligheid
Democracy Index by the Economist Intelligence Unit, 2016.[15] Blue represents more democratic countries, while yellow and red are considered as hybrid regime and authoritarian, respectively. Most dictatorships are represented as darker shades of red.

In een democratie hebben burgers invloed op politieke besluiten. Soms wordt er een referendum gehouden waarbij burgers direct voor of tegen een wet kunnen kiezen. Maar gewoonlijk nemen onze gekozen vertegenwoordigers de besluiten.

Burgers hebben politieke grondrechten en in de grondwet staan regels over politieke besluitvorming. Altijd wordt er rekening gehouden met minderheden en is er persvrijheid: journalisten mogen zelf bepalen wat ze berichten.

Als alle macht in handen is van één persoon of een kleine groep, spreken we van een dictatuur. Hierbij maken we onderscheid tussen een religieuze en militaire dictatuur. In een dictatuur:

 • ontbreekt machtenscheiding
 • worden grondrechten niet gerespecteerd
 • is geen persvrijheid
 • hebben militairen een politieke rol
 • is vaak sprake van verkiezingsfraude
 • kan de regering snel en efficiënt besluiten nemen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.