Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H2 Basisconcepten en sleutelvragen

Gedragsregels noemen we ook wel normen. Afhankelijk van onze waarden hebben we bepaalde normen waar we ons naar gedragen. Veel dingen doe je, omdat anderen dit van je verwachten: een sociale verplichting. Anderen letten er in veel gevallen op hoe jij je gedraagt (sociale controle).

Illustratie uit een advertentie uit 1916 voor International Correspondence Schools, Scranton, Pennsylvania, een vakschool, achterin een Amerikaans populair-wetenschappelijk tijdschrift.Bron: Wikipedia

Iemands waarden en normen hebben vaak te maken met belangen. Fietsers hebben belang bij goede fietspaden maar iemand die met het OV reist, heeft liever dat de treinen op tijd rijden. Als het éne belang met het andere botst, spreken we van een belangentegenstelling.

Je kunt macht uitoefenen (het gedrag van anderen beïnvloeden) door middel van:

  • kennis/vaardigheden;
  • spierkracht;
  • geld;
  • functie/beroep;
  • overtuigingskracht;
  • en aantal.

Hoewel het leven in Nederland relatief gemakkelijk is, hebben mensen vaak nog ongelijke kansen en kunnen inkomens behoorlijk verschillen (sociale ongelijkheid). Dit kan ten koste gaan van de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen (sociale cohesie).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.