Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H2 Politieke stromingen

Meestal hebben politieke partijen een ideologie. Ze stellen bepaalde waarden en normen centraal en vragen zich af wat de gewenste rol is van de overheid. Linkse partijen willen bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen mensen verminderen terwijl rechtse partijen liever hebben dat de overheid zich niet teveel met inkomensverdeling bemoeit.

In de politiek kun je grofweg drie stromingen herkennen. Het liberalisme wat vooral staat voor persoonlijke en economische vrijheid. Liberalen nu stellen de vrije markteconomie centraal en wil dat de overheid zich beperkt tot kerntaken. Socialisten in de negentiende eeuw gaven juist aan dat de vrije markteconomie verantwoordelijk was voor de ongelooflijke armoede. De sociaaldemocraten komen tegenwoordig op voor de zwakkeren in de samenleving en willen ongelijkheid aanpakken. Binnen het confessionalisme staat het geloof centraal. Belangrijke punten zijn naastenliefde en rentmeesterschap.

Het populisme wordt niet beschouwd als een echte stroming maar meer een stijl van politiek bedrijven.

Progressief noemen we partijen die vooruitstrevend zijn. De meer behoudende partijen noemen we conservatief.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.