Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H3 Politieke partijen

Actiegroepen hebben één bepaalde doelstelling. Bijvoorbeeld het behoud van de natuur. Belangengroepen komen op voor een groep met dezelfde belangen. Bijvoorbeeld die van weggebruikers (ANWB). Een politieke partij houdt zich bezig met hoe de samenleving het beste geregeld kan worden. Daarbij gaat het juist om (heel) veel verschillende onderwerpen: onderwijs, economie, milieu, defensie, etc.

John Locke, grondlegger van het liberalisme

Naast de drie hoofdstromen met bijbehorende ideologieën zijn er ook nog:

  • one-issuepartijen
  • populistische partijen
  • niet-democratische partijen

Politieke partijen:

  • maken een programma
  • informeren kiezers
  • betrekken burgers
  • selecteren kandidaten

Lidmaatschap van een politieke partij is niet meer vanzelfsprekend. Vooral de van oudsher drie grote partijen (CDA, PvdA en VVD) merken dit. Tijdens de periode van verzuiling stemden mensen vanzelfsprekend op één van deze drie en waren daar vaak ook lid van.

Binnen het politieke spectrum spreken we niet alleen van links en rechts maar ook progressief en conservatief.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.