Maatschappijleer/Maatschappijleer 3 havo/Samenvatting H5 Burgerlijk recht

Als burgers een conflict (geschil) hebben, kunnen zij naar de rechter stappen. Hierbij kan het ook gaan om bedrijven of instanties. We spreken van een eiser (degene die de zaak voorlegt) en een gedaagde (degene van wie iets wordt geëist).

De eiser vraagt om de gedaagde een dagvaarding te sturen. Bij ingewikkeldere zaken moet een advocaat aanwezig zijn. Vaak vraagt de rechter om te bemiddelen tussen beide partijen maar als dit niet lukt dan spreekt hij een vonnis uit.

De rechter kan bepalen dat er moet worden ingegrepen of een schadevergoeding moet worden betaald. In het laatste geval spreken we van vermogensschade als het om geld gaat en van immateriële schade als er pijn of verdriet geleden is.

Ook bij een burgerlijke zaak kan in hoger beroep en cassatie worden gegaan.

Bij een kort geding wordt er snel een beslissing genomen door de rechter (om bijvoorbeeld een demonstratie te verbieden). Later wordt de zaak dan eventueel alsnog op de normale manier bekeken (bodemprocedure).

Mediation is in veel gevallen een goed alternatief voor een rechtszaak.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.