Maatschappijleer/Over maatschappijleer/Maatschappelijke problemen

Een maatschappelijk probleem is een ongewenste situatie in de samenleving waarbij de overheid betrokken is. We spreken van een maatschappelijk probleem (of maatschappelijk vraagstuk) als een relatief grote groep mensen in de samenleving last heeft van het probleem of ermee te maken heeft.[1]

Verwachte vergrijzing in Nederland in 2025. Percentage bejaarden in de totale bevolking (Bron: CBS)

██ 18 - 20%

██ 20 - 22%

██ 22 - 24%

██ 24% of meer.

Voorbeelden

bewerken

Werkloosheid, de druk van vergrijzing op de zorg en uitgaansgeweld zijn voorbeelden van maatschappelijke problemen. Over deze en andere vraagstukken en de oplossing ervan, is in de samenleving altijd in meer of mindere mate discussie. De overheid kan wetten maken om maatschappelijke problematiek aan te pakken. We spreken daarom ook wel van politieke problemen.[2]

Kenmerken

bewerken

Een maatschappelijk probleem heeft de volgende kenmerken:[3]

  • het is een probleem waarbij relatief veel actoren betrokken zijn (burgers, bedrijven en organisaties);
  • er bestaan verschillende opvattingen over de oorzaken en de aanpak van het probleem;
  • de overheid speelt een rol bij de oplossing van het probleem.

Zie ook

bewerken
  1. Woerdman, E.; Krol, E. (2020): Politiek en politicologie, Noordhoff.
  2. Wilterdink, N. A.; Heerikhuizen, B., van (2012): Samenlevingen: inleiding in de sociologie, Noordhoff.
  3. Schra, E. L.; Veldman, M. C. (2017): Seneca maatschappijleer havo, Epopee het Kleijnbedrijf.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.