Manifest van de angst/Bibliografie

A
 • ACHTERHUIS HANS. De markt van welzijn en geluk. Een kritiek van de andragogie. Baarn, Ambo, 1982.
 • ACHTERHUIS HANS. Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault, Ambo, Baarn, 1988.
 • ACHTERHUIS HANS. Met alles geweld. Een filosofische zoektocht, Lemniscaat, Rotterdam, 2008.
 • ARMESTO FELIPE FERNÁNDEZ. Millennium. Een geschiedenis van de laatste duizend jaar. Contact, Amsterdam, 1996.
B
 • BAUMAN ZYGMUNT. Globalization. The Human Consequences, Polity Press, Cambridge, 1998.
 • BAUMAN ZYGMUNT. Violence in the age of uncertainty. In: Crawford A. (Ed.). Crime and Insecurity. The governance of safety in Europe. Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2002.
 • BECK ULRICH. Risk Society: Towards a New Modernity. Sage, London, 1992.
 • BELIËN H. & VAN SETTEN G.J. (Eds.). Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind, Agon, Amsterdam, 1991.
 • BOOMKENS R. De angstmachine. Over geweld in films, literatuur en popmuziek, Van Gennep, Amsterdam, 1996.
 • BOUTELLIER H. & VAN STOKKOM B. Consumptie van veiligheid. Van verzorgingstaat tot veiligheidsstaat. In: Justitiële verkenningen, 5, 1995.
 • BOUTELLIER H. Meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005.
 • BOUTELLIER H. Veiligheid in verandering. In: STOL WOUTER. Basisboek integrale veiligheid. Coutinho, Bussum, 2006.
 • BOUTTELLER H. De Veiligheidsutopie. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.
 • BRAUDEL FERNAND. De Middellandse zee. Het landschap en de mens, Contact, Antwerpen, 1992.
 • BURUMA Y. De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005.
C
 • CÉLINE L.F. Reis naar het einde van de nacht. Van Oorschot, Amsterdam, 1993.
 • CRAWFORD A. (Ed.). Crime and Insecurity. The governance of safety in Europe. Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2002.
 • CRAWFORD A. Fixing Broken Promises?: Neighbourhood Wardens and Social Capital. In: Urban Studies. 43, 5/6, 2006.
 • CRAWFORD A. Networked governance and the post-regulatory state? Steering, rowing and anchoring the provision of policing and security. In: Theoretical Criminology. 10, 4, 2006.
 • CRAWFORD, A. The local governance of crime: Appeals to community and partnerships. Clarendon Press, Oxford, 1997.
 • CROMBAG H.F.M., VAN KOPPEN P.J. & WAGENAAR W.A. Dubieuze zaken. De psychologie van strafrechterlijk bewijs, Contact, Amsterdam & Antwerpen, 1994.
D
 • DASSEN P. De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland, 1890-1920, Van Oorschot, Amsterdam, 1999.
 • DE SWAAN A. Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Bert Bakker, Amsterdam, 1996.
 • DE SWAAN A. De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981, Meulenhoff, Amsterdam, 1997 .
 • DEKLERCK J. Luisteren naar de echo. Samenlevingsopbouw en de roep om een veiliger samenleving. In: BAERT H., DE BIE M., DESMET A., HELLINCKX L. & VERBEKE L. (Eds.). Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Die Keure, Brugge, 2003.
 • DOUGLAS M. Omgaan met onzekerheid. Multatuli-lezing 2001 Angst en onzekerheid in de moderne samenleving, Overlegcentrum voor Ethiek, Leuven, 12 mei 2001. Zie ook www.multatuli-lezing.be.
 • DRUKKER J.W. De revolutie die in haar eigen staart beet. Lemma, Utrecht, 2003.
E
 • EKIRCH R. Nacht en ontij. Een geschiedenis van het duister, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006.
 • ELIAS N. Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Spectrum, Utrecht & Amsterdam, 1982.
 • EWALD F. The Return of Descartes's Malicious Demon: An Outline of a Philosophy of Precaution. In: BAKER T. & SIMON J. (Eds.). Embracing Risk: the Changing Culture of Insurance and Responsibility. University of Chicago Press, Chicago, 2002.
F
 • FOER J.S. Dieren eten. Manteau, Antwerpen, 2009.
 • FOUCAULT M. Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij, Groningen, 1989.
 • FOUCAULT M. Geschiedenis van de waanzin. Meppel, Boom, 1995.
 • FRENCH M. Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld. Meulenhof, Amsterdam, 1995.
G
 • GABRIEL M. Liefe en kapitaal. Karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie. Bert Bakker, Amsterdam, 2012, p. 164.
 • GIDDENS A. Modernity and self-identity, Polity Press, Cambridge, 1991.
 • GINZBURG C. De Benandanti. Hekserij en vruchtbaarheidsriten in de 16de en 17de eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1986.
 • GOLDHAGEN D. Hitlers gewillige beulen. Standaard, Antwerpen, 1996.
 • GOUDSBLOM J. Het regime van de tijd. Meulenhoff, Amsterdam, 1997.
 • GIESEN P. Zonder schrik leven, Joanna Bourke schrijft geschiedenis van de angst. In: De Morgen, 10.09.2005.
H
J
 • JANSSENS D. Uitgesteld Tegenwoordige Tijd: De theorie van de documentaire in historisch en filosofisch perspectief. In: MATHIJS E. & HESSELS W. (Eds.). Waarheid en werkelijkheid. Feitelijke, fictionele en artistieke representaties van de realiteit, VUBPress, Brussel, 2007.
 • JAPIN A. Zoals dat gaat met wonderen, dagboeken 2000-2007. De Arbeiderspers, Antwerpen, 2008.
K
 • KLEIN N. No logo. Lemniscaat, Rotterdam, 2000.
L
 • LABRIE A. Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa, 1870-1914. Bert Bakker, Amsterdam, 2001.
M
 • MORELLI A. (Ed.). De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië. Epo, Berchem, 1996.
 • MUCHEMBLED R. De uitvinding van de moderne mens. Collectief gedrag, zeden, gewoonten en gevoelswereld van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie, Contact, Amsterdam, 1991.
P
 • PIETERMAN R. De Voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid, Juridische uitgevers, Boom, 2008.
 • PLEYSIER S. & DEKLERCK J. Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones, In: Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 1, 2006.
 • PLEYSIER S. Integrale veiligheid als dogma? Grenzen aan het heersende veiligheidsdiscours. In: Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 1, 2008.
 • PLEYSIER S., G. VERVAEKE & J. GOETHALS. Het onveiligheidsgevoel onderzocht. Groeipijnen van een onderzoekstraditie in wording, In: BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. & VERVAEKE, G. (Eds.). Criminologie in actie. Politeia, Brussel, 2002.
 • PONSAERS P. & BERCKMOES H. Moet er nog politie zijn? Commentaar en bedenkingen nav. de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte. Vigiles, 2003.
 • PONSAERS P. De parabel van de ‘Broken window-theory’. Community (oriented) policing en buurtgerichtheid. In: VAN ERCK J. (Ed.). Externe oriëntering van de politie. Gemeenschapsgerichte politiezorg. Politeia, Brussel, 2003.
 • PONSAERS P. De politieke geografie van de publieke ruimte en de rol van de politie. In: PONSAERS P. &DEVROE E. (Eds.). Cahier Integrale Veiligheid 4: Publieke Ruimte. Politeia, Brussel, 2008.
 • POSTMAN N. Weloverwogen bezwaren. Tegendraadse beschouwingen over taal, technologie en onderwijs, Unieboek, Houten, 1988.
R
 • REYNEBEAU M. De eeuw van België. Lannoo, Tielt, 1999.
 • REYNEBEAU M. Een geschiedenis van België. Lannoo, Tielt, 2003.
 • RIGHART H. (Ed.). De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen, Meppel en Amsterdam, Open Universiteit, 1994.
 • ROOIJAKKERS G., DRESEN-COENDERS L. & GEERDES M. Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de lage landen, Ambo, Baarn, 1994.
S
 • SCHINKEL W. De nieuwe preventie. Actuariële archiefsystemen en de nieuwe technologie van de veiligheid. In: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, 2009.
 • SCHMIDBAUER W. Het angstenboek. Thot, Bussum, 2008.
 • SENNETT R. De cultuur van het nieuwe kapitalisme. Meulenhof, Amsterdam, 2007.
 • SLAMA A. L'angélisme exterminateur. Essai sur l'ordre moral contemporain, Grasset, Paris, 1993.
T
 • TERPSTRA J. Regulering van de publieke ruimte in Nederland. In: PONSAERS P. & DEVROE E. (Eds.). In: Cahier Integrale Veiligheid 4: Publieke Ruimte. Politeia, Brussel, 2008.
 • TOLLEBEEK J. De ekster en de kooi: nieuwe opstellen over de geschiedschrijving, Bert Bakker, Amsterdam, 1996.
 • TUCHMAN B. De waanzinnige veertiende eeuw. Agon, Amsterdam, 1990.
U
 • UMBERTO E. De grenzen van de interpretatie. Bert Bakker, Amsterdam, 1993.
V
 • VAN DEN BUNT H. & VAN SWAANINGEN R. Van criminaliteitsbestrijding naar angstmanagement. In: MULLER E.R. (Ed.). Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2004.
 • VAN DER HEIJDEN Y. Hoe veiliger, hoe meer je te verliezen hebt. In: Secondant, 3/4, 2012, 17.
 • VAN SWAANINGEN R. Veiligheid in Nederland en Europa; een sociologische beschouwing aan de hand van David Garland. In: Justitiële Verkenningen, 7, 2004.
 • VANHEMELRYCK F. De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789). Paleis der Academiën, Brussel, 1981.
 • VANHEMELRYCK F. Ellendelingen voor galg en rad, 1400-1800. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1984.
 • VANHEMELRYCK F. Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen. Davidsfonds, Leuven, 1999.
 • VANHEMELRYCK F. Marginalen in de geschiedenis. Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken, Davidsfonds, Leuven, 2004.
 • VANHEMELRYCK F. Misdadigers tussen rechter en beul, 1400-1800. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1984.
 • VINCENT G. Een geschiedenis van het geheim? In: PROST A. & GÉRARD V. (Eds.). Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van de eerste wereldoorlog tot onze tijd. Agon, Amsterdam, 1990.
 • VAN REYBROUCK D. Pleidooi voor populisme. Querido, Antwerpen, 2009.
W
 • WELZER H. De klimaatoorlogen. Ambo, Baarn, 2009.
 • WINTER J. & BAGGETT B. 1914-1918. De grote oorlog en de vorming van de twintigste eeuw, Standaard, Antwerpen, 1997.
Y
 • YOUNG J. The Exclusive Society. Social exclusion, crime and difference in late modernity. Sage Publications, London, 1999.

Navigatie bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.