Maple/Programmeren

Maple

 1. Titelblad
 2. Opmerkingen vooraf
 3. Eenvoudige berekeningen
 4. Pakketten
 5. Plotten
 6. Calculus
 7. Matrices en vectoren
 8. Programmeren
 9. Inhoudstabel en externe links
Lussen

Voorbeelden van geprogrammeerde lussen:

a:=500:
 for t from 1 to 100 by 2 do
 a:=a+t;
 od:
a;
>for i in {1,2,3,9} do
 i**2;
 od;
> b:=0:
 t:=1:
 while b<5 do
  printf("Het getal %a is priem: %a. \n",b,isprime(b));
  b:=b+t;
 od:
Procedures
>GeefVolgendPriemgetal:=proc(f);
   g:=f+1;
 
   while (not(isprime(g))) do
    g:=g+1;
   od;
 
   return(g); 
 end proc;

Warning, `g` is implicitly declared local to procedure `GeefVolgendPriemgetal`

>GeefVolgendPriemgetal(23)
29

Deze functie berekent het volgende priemgetal, en doet hetzelfde als de standaard beschikbare functie nextprime(f).


Deelonderwerp

bewerken

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.