Oudgrieks/Blok 1/3-Tekst

οἱ δικασταί εἰσίν εἰς σχεδόν* τὸ δικαστήριον. bijna
σπεύδουσιν*, ἔπειτα δὲ τέλος* εἰσβαίνουσιν*. zich haasten; tenslotte; naar binnen gaan
ἐν* τῷ μὲν δικαστήριῳ καθίζει* ἕτερος*, in, gaan zitten; de een (van beiden)
δὲ ἕτερος* λέγει πρὸς ἄλλον* δικαστήν. de ander (van beiden); ander
πρῶτος ὁρᾷ* δή τὸν φύλακον*. zien; bewaker
φυλάττει* τὸν πονηρὸν* δοῦλον*, bewaken; slecht, misdadig; slaaf
διότι δὴ κόπτει* τὸν δεσπότην* ἑαυτοῦ*. slaan; meester; van hem
μὲν δεύτερος ὁ δικαστής καθίζει νῦν*, nu
δέ γὰρ ἄγει* φύλακος τὸν ἄδικος*. brengen; onrechtvaardig
οἱ δύο ἄνθρωποι λέγουσι πρὸς ἀλλήλους*. elkaar
πρῶ.• τί* ποιεῖ* ὁ δοῦλος; wat...?; doen
δεύ.• δῆλος* ἐστίν ὅτι* ἀεί* ἀδικεῖ* ἔκεινος*. duidelijk; dat; altijd; onrecht doen; hij, zij, het, die, dat
πρῶ.• ναί, ἐστίν γὰρ εἰς τὸ δικαστήριον.
ἀκριβίς* οὐ γιγνώσκεις*; nauwkeurig, precies; weten
δεύ.• σαφῶς* οὐ γιγνώσκω. nauwkeurig, duidelijk
δή μὲν οὐκέτι* εἰπέ*, niet meer, niet langer; spreek...!
ἐγὼ γάρ δὲ ἄκουω* τὴν γραφήν*. horen, luisteren (naar); de aanklacht
πρῶ.• μὰ* Δία*, ἤδη* ἡσυχάζω*. bij; Zeus; al, reeds; stil zijn
διωκῶν• δηλῶ* τὴν γραφήν. aanklager; tonen


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.