Overklokken

De processors in computers werken vaak met een klokfrequentie die lager is dan ze aankunnen. Dit gebeurt onder andere om veiligheidsredenen. Hoe hoger de klokfrequentie, hoe hoger de warmtedissipatie vanwege het toegenomen elektrische vermogen. Van veel processors kan men de klokfrequentie instellen. Men spreekt van overklokken als de klokfrequentie hoger wordt ingesteld dan bij de standaardinstelling.

In deze documentatie wordt een beknopte, duidelijke uitleg geven wat overklokken inhoudt en hoe het op een verantwoorde manier kan worden gedaan. Het is raadzaam om voor het lezen met deze documentatie de disclaimer te lezen, om misverstanden te voorkomen.

Desktop computer clipart - Yellow theme.svg

Wikipedia Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Overklokken
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.