Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten

Feedback van Ann Depelseneer

Het concept is goed uitgewerkt. Het heeft een correcte volgorde, is voldoende en zelf uitgebreid uitgediept. De link met p2p is goed. Ik heb wel nog enkele spellingfouten gevonden. Voor de rest had ik geen opmerkingen, voor mij is dit duidelijk.

In het definitie deel: moet het "te wijzigen zijn" en "richtn hen op de vraag" In het deel van het voorbeeld: "het vijfde midd." Misschien zelf ook nog eens nalezen, zodat alles goed aansluit

Veel succes verder, hopelijk zijn de andere feedback even goed.


Feedback Febe Coeman

Qua vorm zit je goed, maar je hebt je conceptnaam vergeten te veranderen in de ondertitel 'conceptnaam en p2p'.

De definitie die je geeft maakt voor mij zeer duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Door ook de tegenpool te betrekken, wordt het nog duidelijker. Goed gedaan dus. Ik had helemaal geen idee wat er met dit begrip bedoeld werd, maar nu wel.

Het deel 'Inclusionisten en P2P' is zeer uitgebreid, maar wel duidelijk. Je tekst leest vlot en lijkt minder lang dan hij effectief is. Ik vind het goed dat je eerst een definitie geeft en dat je dan elementen hier uit haalt en deze één voor één bespreekt. Indien je de uitleg van de elementen onderling zou kunnen inkorten, mag dit wel. Als alle informatie echt nodig is om het deel ten volle te begrijpen, dan mag je natuurlijk alles laten staan. Lees ook nog eens je wikipagina goed na, hier en daar staan er nog fouten in. Ik heb de meeste wel verbeterd denk ik, maar ik kan natuurlijk ook over fouten lezen. Af en toe moet je ook letten op je zinsbouw. Wat ik wel opmerk, is dat je weinig referenties in dit stuk geschreven hebt en dit moet wel. Voor de rest heb ik weinig opmerkingen, je uitleg is voor mij heel duidelijk.

Je voorbeeld kan misschien nog iets uitgebreider. Het is wel duidelijk wat er nu staat, maar eventueel kan je hier wel nog dieper op in gaan. Een tweede voorbeeld integreren is ook mogelijk, maar ik begrijp dat het moeilijk is om voor dit begrip een voorbeeld te vinden.

Ook je deel onder theoretische duiding is sterk. Je geeft aan dat er een strijd is geweest tussen beide groepen (inclusionisten en deletionisten). Eerst begreep ik niet waarom je de klassenmaatschappij hierbij betrok, maar naarmate ik verder las, werd dit wel duidelijk.

Je linken zijn ook goed gekozen. Je geeft kort aan wat je zal vinden als je op die link klikt.

Ook je referenties lijken mij goed. Vergeet wel niet te refereren naar het boek van Bauwens (Bauwens, M., & Lievens, J. (2013). De wereld redden : Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen, Belgium : Houtekiet.). Ook moeten sommige delen van de referentie schuingedrukt staan, en dit is nog niet het geval.

Je wikipagina zit al heel goed in elkaar. Proficiat en succes verder!


Feedback Linda Henslegers

Na het lezen van deze tekst heb ik een goed idee gekregen van het concept, je uitleg is duidelijk en ik kan dit zeker studeren.

Ik heb al enkele schrijffouten zelf verbeterd, dat gaat sneller dan ze hier op te sommen.

Volgende zinnen dien je wel nog even aan te passen:

"Dit probleem kunnen we vergelijken met de klassenverschillen tussen de studenten of auteurs van concepten en de redacteurs die de macht hebben over deze concept van Wikipedia."

"Norm meer argumenten tegen deletionisme zijn te vinden op de volgende link: http://meta.wikimedia.org/wiki/Inclusionism "

Veel succes nog!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.
Terugkeren naar de pagina "Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten".