Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten

← Hyperproductief Onderwijs in relatie tot P2P Individuatie →

Inclusionisme (Engels: Inclusionism) is de filosofie die wenst dat informatie vrijelijk moet worden toegevoegd aan en behouden moet blijven op Wikipedia. Deze gedachtegang wordt geaccepteerd door gebruikers genaamd ‘inclusionisten’ die de voorkeur hebben problematische artikels te behouden en te wijzigen in plaats van ze te verwijderen. Inclusionisten richten zich op de vraag of een artikel feitelijk correct en met verdienste is. Hier tegenover staan de ‘deletionisten’ die pleiten voor minder kwantiteit en meer kwalitatieve artikelen door gebruik te maken van selectiecriteria. Hierbij hebben deskundigen (bv. een begeleidend team) het laatste woord over het al dan niet opnemen van een Wikipedia pagina. Inclusionisten daarentegen gaan ervan uit dat alles hoe dan ook behouden blijft en dat iedereen samenwerkt op een gelijke manier om tot voldoende kwalitatieve resultaten te komen.


Inclusionisten en P2P bewerken

Wikipedia is een zeer toegankelijke website, omdat iedereen informatie kan raadplegen en delen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan een maatschappelijk goed. Dit is een van de redenen waarom Bauwens Wikipedia gebruikt als hét voorbeeld om tot een peer-to-peermaatschappij te komen (Bauwens & Lievens, 2013).

Wikipedia kwam enkele jaren geleden voor het eerst voor een keuze te staan: moet de encyclopedie streven naar volledigheid en dus elk aspect van de menselijke kennis toestaan, waarbij uiterst triviale informatie niet geschuwd wordt, of moet het zich beperken tot wetenschappelijke onderwerpen en trivia uitsluiten? Dit leidde tot een tweekamp binnen Wikipedia. Aan de ene kant hebben we de inclusionisten en aan de andere kant de deletionisten (Profnews, 2008). Dit wordt beschreven in onderstaand citaat:

"Een vijftal jaar geleden brak binnen Wikipedia een strijd tussen de zogenaamde inclusionists en de deletionists. De inclusionists willen Wikipedia zo breed mogelijk houden en bijgevolg de drempel voor publicatie zo laag mogelijk aangezien er op het internet toch geen limieten gelden. De deletionists zijn daarentegen voorstander om minder kwalitatieve artikelen te deleten en selectiecriteria toe te passen om van Wikipedia een hoogkwalitatieve encyclopedie te maken. Maar van zodra je selectiecriteria en kwaliteitsnormen invoert, creëer je schaarste en loop je het risico te veel macht te geven aan de redacteuren." (Bauwens, 2013, p.141)

De peer-to-peergedachte sluit zich aan bij de inclusionisten aangezien dat ze ook tegen de lancering zijn van de selectiecriteria. Peer-to-peer richt zich namelijk op de samenwerking tussen mensen om een maatschappelijk nut te creëren. Hierbij is de rol van de peers zeer belangrijk. Iedereen mag een bijdrage leveren en ook vrij gebruik maken van alle informatie die gedeeld wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat men alles blijvend deelt en deze informatie niet zomaar wordt verwijderd. Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook de kwaliteit van een Wikipedia-pagina centraal. Peer-to-peer-aanhangers en inclusionisten willen kwaliteit niet bereiken door de beoordeling van deskundigen zoals de deletionisten, maar wel door de beoordeling te baseren op de mening van ‘de massa’, de personen die gebruik maken van de Wikipedia-pagina. Deze vorm van kennisbereik, op basis van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd (Bauwens & Lievens, 2013).

Deze peer-to-peersamenwerking is volgens Bauwens bij de huidige Engelstalige Wikipedia dan ook helemaal zoek. Dit komt volgens hem omdat de redacteuren te veel macht hebben verworven waardoor ze een te groot beslissingsrecht hebben. Op deze manier plaatsen de redacteuren zich boven de auterus van het desbetreffende concept. Zij beschikken namelijk over een andere vorm van kennis, waaronder de codes en regels van Wikipedia. De maatschappelijke relevantie kan hier dus moeilijk worden beoordeeld, aangezien dit afhankelijk is van één persoon in plaats van het volk dat de Wiki-pagina gebruikt. Tot op vandaag bestaat er nog veel discussie omtrent het beslissingsrecht van de redacteurs (Payley, 2012).

Voorbeeld bewerken

Jan zit in het eerste middelbaar en heeft volgende week een spreekbeurt. Wanneer hij op zoek gaat naar internetbronnen, komt hij op de site van Wikipedia. Voor zijn onderwerp vindt hij een beperkte informatie, die wordt weerlegd door andere sites die hij raadpleegt. Omdat er gebruik wordt gemaakt van inclusionistische principes, blijft alle informatie er op staan. Jan besluit na zijn spreekbeurt de Wikipediapagina aan te passen, omdat hij op deze manier andere mensen er verder mee wilt helpen. Wanneer Jan een maand later zijn aangepaste Wikipedia-pagina bekijkt, blijkt dat een andere persoon hier nog wat toevoegingen heeft gedaan. Jan vindt dit niet erg omdat er op deze manier de mensen een juistere informatie krijgen.

In dit voorbeeld wordt weergegeven dat de Wikipedia-pagina’s afhankelijk zijn van individuen met een intrinsieke motivatie. Jan wilt dit immers aanpassen om anderen er mee verder te helpen. Door een andere persoon bleek het begrip nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor deze is geoptimaliseerd. Op deze manier bepaalt het volk de kwaliteit van het concept en heeft het bijgevolg een maatschappelijke waarde.

Theoretische duiding bewerken

In de huidige organisatie van Wikipedia bestaan er bepaalde eisen die ervoor zorgen dat een tekst ‘lezenswaardig’ wordt. Zo is het van belang dat het artikel vlot geschreven, compleet en neutraal moet zijn en dat het onderwerp Wiki-waardig is (Romaine, 2008). Wanneer er niet aan een van deze criteria voldaan wordt, kunnen de redacteuren overwegen het artikel te verwijderen. Inclusionisten, verenigd in de Association of Inclusionist Wikipedians (vrije vertaling: associatie van inclusionistische Wikipedia gebruikers), vinden deze maatregelen te vergaand aangezien dat de laagdrempelige toegang hierdoor wordt gedwarsboomd. Inclusionisten vrezen dan ook dat deze normen zullen leiden tot bureaucratie. Door deze normen op te leggen worden auteurs namelijk ontmoedigd om een vrije bijdrage te leveren, omdat het mogelijk is dat een artikel wordt verwijderd, zonder dat de schrijver van het concept een gegronde reden kan bedenken. Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.

Bovendien beweren inclusionisten dat de deletionisten geen gestaafde objectieve criteria kunnen vatten om artikels te verwijderen. We dienen volgens de inclusionisten meer te vertrouwen op de input van onze medemens. Zij wijzen erop dat Wikipedia geen slechte kopie wil zijn van Britannica, een prestigieuze Engelstalige encyclopedie, maar eerder een bezienswaardige encyclopedie die moet bestaan als som van alle menselijke kennis (Levy, 2014). Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.

Er blijkt duidelijk nog steeds geen uitweg te vinden in het debat tussen de inclusionisten en deletionisten. Een mogelijke oplossing zou weloverwogen reglement kunnen zijn omtrent alle voorwaarden over de bijdrage aan Wikipedia. Of deze er ooit zal komen is nog maar de vraag.

Externe links bewerken

Nog meer argumenten tegen deletionisme zijn te vinden op de volgende link: http://meta.wikimedia.org/wiki/Inclusionism

Ook is het interessant om naar het wikiconcept deletionisme te gaan kijken: https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijs_in_relatie_tot_P2P/Deletionisten

Voor meer informatie over de twee associaties waarin de inclusionisten en deletionisten zich verenigen zie onderstaande linken:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Association_of_Inclusionist_Wikipedians

http://meta.wikimedia.org/wiki/Association_of_Deletionist_Wikipedians

Voor opsomming over wat Wikipedia niet inhoudt zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:What_Wikipedia_is_not

Voor tegenstelling inclusionisme en deletionisme: http://digitalnewsroom.org/wikipedia-knowledge-2014/2014/05/06/final-project-inclusionism-vs-deletionism/

Meer informatie over de lezenswaardigheid vind je in deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Archief/Wikipedia:Lezenswaardig/Wat_is_Lezenswaardig%3F

Referenties bewerken

Bauwens, M., & Lievens, J. (2013). De wereld redden: Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen, Belgium : Houtekiet.

Inclusionism. (2014) Retrieved October 28, 2014, from http://meta.wikimedia.org/wiki/Inclusionism

Levy, M. (2014). Encyclopaedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/186618/Encyclopaedia-Britannica

Pavley, J. (14/7/2012). Wikipedia and the Hidden Deletionist Agenda. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/john-pavley/wikipedia-and-the-hidden-_b_1673412.html

Profnews (21/03/2008). Wikipedia moet keuzes maken. Retrieved from http://new.profnews.nl/881551/wikipedia-moet-keuzes-maken

Romaine, (2008). Wikipedia:Archief/Wikipedia:Lezenswaardig/Wat is Lezenswaardig? Retrieved from https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Archief/Wikipedia:Lezenswaardig/Wat_is_Lezenswaardig%3F

Stvilia, D., Twidale, M., B., Smith, L., C., & Gasser, L. (2008). Information quality work organization in wikipedia. Journal of the Americam Society for Information Science and Technology, 59, 983-1001, DOI: 10.1002/asi.20813

Swierstra, T., & Tonkens, E. (2008). In het jaar 2034. Inleiding. In Bovens, M., Pekelharing, P., & Pels, D., De beste de baas? (pp. 12-14). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.