Periodiek systeem/AardalkalimetalenAardalkalimetalen (IUPAC groepsnummer 2, vroeger bekend als IIa) is een groep elementen uit het periodiek systeem die gemeen hebben dat hun elektronenconfiguratie [X]ns2 is, waarbij [X] voor een edelgas staat. De twee elektronen in de buitenste s-subschil kunnen het atoom gemakkelijk verlaten waarbij de aardalkalimetalen tweewaardige kationen vormen.

4
Be
12
Mg
20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra
BeryliumMagnesiumCalcium
Beryllium: Zuiver metaal Brandend magnesium Calcium, zuiver metaal
StrontiumBariumRadium
Strontium, bewaard onder parafine Barium in gesloten ampul Radium
Aardalkalimetalen
  1                                                                                                 18
1H 2   1314151617He
2Li Be   B C N O F Ne
3Na Mg   3456789101112Al Si P S Cl Ar
4K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5Rb Sr   f - blok Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7Fr Ra g - blok Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
9169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Eigenschappen bewerken

Alle elementen uit deze groep zijn onedele metalen en de oxiden zijn basisch. De sterkte van de   base neemt toe van boven naar beneden in de kolom. Dat wil zeggen dat de koppeling tussen het metaal- en het hydroxide-ion lager in de kolom minder sterk wordt. Puur op elektrostatische argumenten is dit verklaarbaar: de lagere elementen hebben grotere ionstralen waardoor de afstand tussen de positieve en de negatieve lading groter wordt. Een zwakkere binding is het logisch gevolg. Hun zouten lossen in het algemeen minder goed op in water dan de zouten van alkalimetalen maar in zijn algemeenheid is, buiten die met de anionen die met vrijwel alle metalen slecht-oplosbare zouten geven, de oplosbaarheid niet slecht. Een uitzondering geldt voor de sulfaten.

Naam Formule Oplosbaarheid[1] Ks[1]
Beryliumsulfaat   305 g/L (30 °C)
Magnesiumsulfaat   355 g/L (20 °C)
Calciumsulfaat  [2] 2,6 g/L (25 °C) 4,93·10-5
Strontiumsulfaat]]   0,11 g/L 3,44·10-7
Bariumsulfaat   2,448·10-3 g/L 1,0842·10-10
Radiumsulfaat   - -
  1. 1,0 1,1 Gegevens zijn ontleend aan de verschillende Nederlandstalige Wikipedia-pagina'sp 7 juni 2023.
  2. Gegevens van de watervrij vorm
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.