Programmeren, de basis

Als je wilt leren programmeren, mag je je niet laten afschrikken door de vele programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl, PHP, Pascal, ASP, Javascript, C, C++, C#, ASP.NET, VB, VBA, StarBasic, COBOL,...). Deze cursus biedt een overzicht van de essentie van programmeren: de algemene stappen die in elke programmeertaal voorkomen. De programmeertaal die je leert, is misschien niet de programmeertaal die je later in de praktijk zal gebruiken.

Door het enkel te hebben over de algemene stappen, zal énkel deze cursus onvoldoende zijn om te leren programmeren. Je hebt uiteindelijk een concrete programmeertaal en programmeeromgeving nodig om te oefenen. Deze cursus hoopt van toch zijn nut te hebben, doordat de algemene concepten hier zo goed als mogelijk worden uitgelegd. Voor de geïnteresseerden werd dit boek samengevat in een pdf-document van 8 bladzijden.

Het is niet de bedoeling om hier alles te behandelen (overerving, polymorfisme,...): als leidraad wordt het VVKSO-leerplan voor de tweede graad gebruikt. Concreet betekent dit dat deze cursus geschreven is voor leerlingen die ca. 15 jaar oud zijn. Verder volgt het onderdeel 'Algoritmisch denken' uit die cursus. In het kader van het leerplan en gezien de beperkte tijd kunnen we niet op alles enorm diepgaan. Waar mogelijk worden er echter links voorzien naar Wikipedia, waardoor de geïnteresseerd toch zijn gading kan vinden.

Volgende hoofdstukken kan je hier terugvinden:

 1. De leidraad van dit boek Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 2. Het spiraalmodel Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 3. Uitwerken van voorbeeld(en) Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 4. Deelproblemen Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 5. Klassen en objecten Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 6. Variabelen, constanten en hun gegevenstypen Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 7. De controlestructuren Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 8. Pseudocode Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
 9. Implementatie In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
 10. Controle en evaluatie In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
 11. Oefeningen In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
 12. Tips In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.