Dit gedeelte bevat geen tips i.v.m. de inhoud van de cursus op zich (daarvoor dient de overleg pagina), maar wel tips voor het aanbrengen van deze inhoud.
Het leerplan geeft een mogelijke verdeling van de lestijden, wat voor het 'ontwerpen en beschrijven van oplossingen' neerkomt op 6 lessen voor het 1e jaar en 14 lessen voor het 2e jaar. Dit is dus te weinig om alles in detail te behandelen. Dit is ook niet de bedoeling, getuige “4.3.3.6 Men moet er op toezien dat het gebruik van de ontwikkelomgeving en het leren programmeren een middel blijft (namelijk om te leren problemen systematisch op te lossen) en dat dit geen doel op zich wordt. De nadruk moet liggen op transfereerbare vaardigheden.” Ze stellen dat ook dat de leerlingen moeten leren om problemen systematisch op te lossen, zowel binnen de context van de toepassingsgerichte software (tekstverwerking, rekenblad, gegevensbeheer, presentatie, Internet en e-mail) als binnen de context van een objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving.

Dit alles pleit er dus voor om het volgende zo vroeg als mogelijk te plaatsen in een schooljaar:

  • het concept van 'deelproblemen'.
  • het leren herkennen van een controlestructuur.

Een fout die ik in begin had gemaakt was het aanleren van de controlestructuren, maar dan stap voor stap. Dat betekende bijvoorbeeld dat we de 'enkelvoudig keuze' zagen, daar een programmeeroefening op maakten om dan over te gaan naar de 'tweevoudig keuze', om daar opnieuw een programmeeroefening op te maken, enz. Het grote probleem bij deze methode is dat ze niet leren om controlestructuren te herkennen, daar ze al op voorhand weten over welke structuur het gaat. Vandaar lijkt het me veel beter om eerst alle controlestructuren te zien, vervolgens oefeningen te maken op het herkennen ervan en dan pas allerlei oefeningen te geven waarbij ze zowel moeten herkennen als programmeren.

--Mattias.Campe 2 sep 2007 11:06 (CEST)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.