Programmeren in C/Expressies

Programmeren in C

Inleiding
 1. Inleiding Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. De compiler Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007

Bewerkingen

 1. Basis Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. Stijl en structuur Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 3. Datatypes Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 11 november 2007
 4. Berekeningen In ontwikkeling. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 5. If en loops Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 6. Arrays en pointers Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 24 oktober 2007
 7. Functies Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 8. File handling In ontwikkeling. Revisiedatum: 23 oktober 2007

Overige

 1. Bestanden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. C-Preprocessor (CPP) Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 3. Struct
 4. Expressies

Expressies zijn de werkpaarden van C. In het kort is een expressie een berekening of bewerking die tot een resultaat leidt. Een expressie bevat twee hoofdelementen:

 • Waarden. Dit kunnen getallen zijn, maar ook pointers, arrays, structures, etc. Technisch gezien zijn het constanten of variabelen.
 • Operatoren, zoals +, -, *, e.d.

Operatoren

bewerken
Groep Operator Soort Resultaat Beschrijving
Aritmetische
operatoren
+ binair   optellen
+= binair   optellen met toekenning
binair   aftrekken
–= binair   aftrekken met toekenning
* binair   vermenigvuldigen
*= binair   vermenigvuldigen met toekenning
/ binair   delen
/= binair   delen met toekenning
% binair   modulo
%= binair   modulo met toekenning
Vergelijkings-
operatoren
> binair groter dan
>= binair groter dan of gelijk aan
< binair kleiner dan
<= binair kleiner dan of gelijk aan
== binair gelijk aan
! = binair ongelijk aan
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.