Programmeren in C/Stijl en structuur

Programmeren in C

Inleiding
 1. Inleiding Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. De compiler Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007

Bewerkingen

 1. Basis Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. Stijl en structuur Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 3. Datatypes Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 11 november 2007
 4. Berekeningen In ontwikkeling. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 5. If en loops Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 6. Arrays en pointers Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 24 oktober 2007
 7. Functies Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 8. File handling In ontwikkeling. Revisiedatum: 23 oktober 2007

Overige

 1. Bestanden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 2. C-Preprocessor (CPP) Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 23 oktober 2007
 3. Struct
 4. Expressies

Alle hogere programmeertalen zijn bedoeld voor de mens. Het is vrijwel onmogelijk om een substantieel programma in machinetaal te schrijven, aangezien dat uitsluitend uit numerieke codes bestaat. Leesbaarheid van de code is dan essentieel omdat, als het eenmaal geschreven is, een programma moet worden onderhouden en onderhoud nu eenmaal onmogelijk is als de broncode niet te begrijpen is.

Professionele programmeurs en bedrijven houden er dan ook vaak coding standards op na (bijvoorbeeld de Indian Hill coding standards), die precies beschrijven hoe de stijl en structuur van de broncode eruit dient te zien, welke regels er gelden voor naamgeving en waar commentaar vereist is. Het is vaak de stijl die in één oogopslag duidelijk maakt of een stuk code door een professional, een beunhaas of een amateur is geschreven. In dit boek houden we ons aan de hieronder beschreven eenvoudige regels om de broncode leesbaar te houden.

Statements en blokken

bewerken

De programmeertaal C leunt sterk op het samenspel van statements en blokken. Een statement is een enkele programmeeropdracht en eindigt altijd met een punt-komma (;). Het volgende is bijvoorbeeld een enkel statement:

printf("Hallo wereld!");

Daarnaast is er in C een manier om een of meer statements te groeperen in een blok. Dit is vaak nodig na bepaalde taalconstructies, zoals loops en functies om de statements bij elkaar te houden. Een blok begint altijd met een open-accolade ({) en eindigt met een sluit-accolade (}). Dit is een voorbeeld van een blok met een paar statements in een functie:

int main()
{
  printf("Hallo wereld!");
  return 0;
}

Een blok zonder statements, dus { }, mag ook als een enkele punt-komma geschreven worden. Andersom geldt niet.

int main();

Overzichtelijkheid

bewerken

Inspringen

bewerken

Voor de leesbaarheid is het noodzakelijk om de inhoud van elk blok code in te springen. Inspringen mag zowel met tabs (die afhankelijk van je editor vaak 4 of 8 spaties breed zijn) of spaties. Verder is het een goede gewoonte accolades altijd op een aparte regel te zetten, zodat in een oogopslag duidelijk is welke } bij een gegeven { hoort.

De volgende code is correct ingesprongen, met inspringingen van 4 spaties (of één tab) breed:

void main()
{
  if (false)
  {
    while (true)
    {
      printf("De wereld vergaat!");
    }
  }
  else
  {
    printf("Hallo wereld!");
  }
}

Uitlijnen

bewerken

Binnen regels code is het soms handig om delen uit te lijnen, zodat de code overzichtelijker wordt. Uitlijnen gaat altijd met spaties, nooit met tabs. Een voorbeeld van uitgelijnde code is de volgende set gerelateerde statements, waarbij de namen allemaal onder elkaar komen te staan:

unsigned int    aantal;
int         score;
char        naam[255];
struct Resultaat  *volgende;

Lege regels

bewerken

Ten slotte is het voor de overzichtelijkheid erg goed om delen van de code met een lege regel van elkaar te scheiden.

#include <stdio.h>

struct Resultaat
{
  unsigned int    aantal;
  int         score;
  char        naam[255];

  struct Resultaat  *volgende;
}

int main()
{
  printf("Hallo wereld!");
  return 0;
}

Lijnbreedte

bewerken

Gebruik regels van maximaal zo'n 80 karakters lang. Dit houdt de code compact en zorgt ervoor dat mensen met een minder breed scherm toch alles kunnen zien. In veel editors kan een lijn worden weergegeven op de gewenste kolom.

Commentaar

bewerken

Commentaar is tekst die genegeerd wordt door de compiler, maar de code verduidelijkt. Dit is handig voor andere programmeurs die uw code lezen, maar ook voor uzelf als u later nog eens terug kijkt in een stuk code. Een paar zinnen commentaar kan veel duidelijk maken over de bedoeling van broncode.

Enkele regel commentaar

bewerken

Vaak beslaat het commentaar slechts een enkele regel. Dit soort commentaar start bij // en eindigt aan het eind van de regel. In het volgende voorbeeld zijn de commentaarregels voor de overzichtelijkheid uitgelijnd (maar dit is niet noodzakelijk).

// Hier volgen enkele variabelen:
unsigned int aantal;    // Het aantal kandidaten.
int score;         // De gemiddelde score.
char naam[255];       // Naam van het tentamen.
struct Resultaat *volgende; // Pointer naar het volgende tentamenresultaat.

Meerdere regels commentaar

bewerken

Commentaar tussen /* en */ kan meerdere regels beslaan. Dit is vooral handig bij meerdere zinnen commentaar, of bijvoorbeeld een opsomming. In het volgende voorbeeld wordt dit soort commentaar ook toegepast aan het begin van het broncode bestand. Programmeurs doen dit vaak om het doel van een specifiek bestand te beschrijven, licentievoorwaarden neer te zetten en de wijzigingen bij te houden. Behalve in /* en */ zijn de sterretjes (*) aan het begin van elke commentaarregel niet noodzakelijk en alleen gebruikt vanwege de uitlijning:

/* BESTAND  : hello_world.c
 * AUTEUR   : Pietje Puk <p.puk@nowhere.net>
 * GEWIJZIGD : 1 april 2000
 * Hallo wereld routine.
 *
 * 17 jan 2001 - PPUK - Paar bugs geplet
 * 19 feb 2002 - PPUK - Nog meer bugs geplet
 * 21 mrt 2003 - BHAAS - Hello World --> Hello Dolly
 * 23 apr 2004 - PPUK - Dolly weggehaald. Terug naar oorspr. tekst
 */

#include <stdio.h>
/* Dit is de functie waar elk C-programma
altijd mee begint. Deze functie zet "Hallo wereld!" op
het scherm. */
int main()
{
  printf("Hallo wereld!");
  return 0;    /* Geeft 0 terug, om aan te geven
            dat er zich geen fouten hebben voorgedaan. */
}
 Vaak is het handig om niet zoveel commentaar te gebruiken als gedaan is bij de voorbeelden in dit boek. Meer ervaren programmeurs begrijpen wat de afzonderlijke regels doen en hebben vooral baat bij een beschrijving van de grote lijnen van het programma.


Oefeningen

bewerken

Beschouw de volgende varianten van een simpel programma. De lijnnummers zijn slechts ter verduidelijking en geen onderdeel van de code.

Variant A

#include <stdio.h>
int main(){if(true){printf("Hallo wereld!");}return 0;}

Variant B

#include <stdio.h>
int main()
{
  if (true)
  {
    printf("Hallo wereld!");
  }
  return 0;
}

Variant C

#include <stdio.h>
/**********************************************************
 * Dit is de functie waar elk C-programma         *
 * altijd mee begint. Deze functie zet "Hallo wereld!" op *
 * het scherm.                      *
 **********************************************************/
int main()
{
  if (true)
    {
    printf("Hallo wereld!");
    }
  return 0;    /* Geeft 0 terug. */
}

Beantwoord nu de volgende vragen:

1. Welke variant wordt het snelst door de computer uitgevoerd?
Alle drie de varianten worden exact even snel uitgevoerd. Ze resulteren namelijk alle drie in exact dezelfde machinecode. Het gebruik van commentaar, witregels, spaties of tabs maakt geen verschil.
2. Is het commentaar in regels 2 t/m 6 van variant C (boven int main()) correct geformuleerd?
Ja, het commentaar begint met /* en eindigt met */ en dat is de enige eis die er aan commentaar over meerdere regels wordt gesteld.
3. Hoe had het commentaar op regel 13 van variant C ook kunnen worden geschreven?

De commentaarregel had ook als enkele regel commentaar kunnen worden geschreven:

return 0;    // Geeft 0 terug.
4. Welke variant(en) is/zijn correct ingesprongen?
Alleen variant B is correct ingesprongen. Bij variant C staan de accolades onder if ingesprongen terwijl dit niet zou moeten. Bij variant A zijn alle stijlregels genegeerd, hoewel het nog steeds functioneel dezelfde uitvoerbare code is als de andere varianten.

Meer informatie

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.