Programmeren in COBOL/Berekeningen/Oefeningen

Programmeren in COBOL

Inhoudsopgave
Dit zijn oefeningen voor het hoofdstuk berekeningen. De opgaven zijn opgedeeld in theorie en praktijk. De opgaven komen als eerst en vanonder zijn de oplossingen. Let wel dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn voor een opgave, zeker naarmate het moeilijker wordt.

Opgaven bewerken

Theorie bewerken

 • Geef de 5 woorden waarmee je in COBOL kunt rekenen.
 • Hoe wordt een macht gedaan in COBOL?
 • Hoe kun je een getal afronden?

Praktijk bewerken

Opgave 1: intrest bewerken

Vraag aan de gebruiker het geld dat wordt geleend en de rentevoet. Bereken dan de intrest via COMPUTE na 1 jaar.

Opgave 2: oppervlakte bewerken

Bereken via COMPUTE eerst de oppervlakte van een rechthoek, daarna dat van een een driehoek en daarna dat van een cirkel. Bij de recht- en driehoek wordt de basis en de hoogte gevraagd aan de gebruiker en bij de cirkel wordt de diameter gevraagd.

Opgave 3: zonder COMPUTE bewerken

Herhaal opgave 1 en 2 maar dan zonder COMPUTE.

Oplossingen bewerken

Theorie bewerken

 • Geef de 5 woorden waarmee je in COBOL kunt rekenen.
COMPUTE, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE
 • Hoe wordt een macht gedaan in COBOL?
**
 • Hoe kun je een getal afronden?
ROUNDED

Praktijk bewerken

Opgave 1: intrest bewerken

COBOL-code: intrest

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. intrest.

    DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 bedrag   PIC 9999V99.
    77 rentevoet PIC 99v99.
    77 intrest  PIC 999v99.

    77 intrestuit PIC 999.99.

    PROCEDURE DIVISION.
    hoofd.
      DISPLAY "Geef het bedrag waarop intrest berekend wordt."
      ACCEPT bedrag NO BEEP
      DISPLAY "Geef de rentevoet in percent."
      ACCEPT rentevoet NO BEEP
      COMPUTE intrest ROUNDED = bedrag * rentevoet / 100
      MOVE intrest TO intrestuit
      DISPLAY "Dit is de intrest na 1 jaar: " intrestuit
      STOP RUN.

Opgave 2: oppervlakte bewerken

COBOL-code: oppervlakte

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. intrest.

    DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 basis PIC 99.
    77 hoogte PIC 99.
    77 diamtr PIC 99.
    77 pi   PIC 9V99 VALUE 3.14.

    77 uitkomst PIC 9999V99.
    77 uitvoer PIC 9999.99.


    PROCEDURE DIVISION.
    hoofd.
      DISPLAY "Geef de hoogte van de rechthoek."
      ACCEPT hoogte NO BEEP
      DISPLAY "Geef de basis van de rechthoek."
      ACCEPT basis NO BEEP

      COMPUTE uitkomst = basis * hoogte
      MOVE uitkomst TO uitvoer
      DISPLAY "Dit is de oppervlakte: " uitvoer

      DISPLAY "Geef de hoogte van de driehoek."
      ACCEPT hoogte NO BEEP
      DISPLAY "Geef de basis van de driehoek."
      ACCEPT basis NO BEEP

      COMPUTE uitkomst = basis * hoogte / 2
      MOVE uitkomst TO uitvoer
      DISPLAY "Dit is de oppervlakte: " uitvoer

      DISPLAY "Geef de diameter van de circkel."
      ACCEPT diamtr NO BEEP

      COMPUTE uitkomst = pi * (diamtr / 2) ** 2
      MOVE uitkomst TO uitvoer
      DISPLAY "Dit is de oppervlakte: " uitvoer
      STOP RUN.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.