Programmeren in COBOL/Deelprogramma's/Oefeningen

Programmeren in COBOL

Inhoudsopgave
Dit zijn oefeningen voor het hoofdstuk deelprogramma's. De opgaven zijn opgedeeld in theorie en praktijk. De opgaven komen als eerst en vanonder zijn de oplossingen. Let wel dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn voor een opgave, zeker naarmate het moeilijker wordt.

Opgaven bewerken

Theorie bewerken

 • Waarmee moet je een deelprogramma oproepen.

Praktijk bewerken

Opgave 1: Oppervlakte van een vierkant. bewerken

Dit volgende programma berekent de oppervlakte van een driehoek. Verdeel het programma in deelprogramma's

COBOL-code:

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. VierkantOpp.

    DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 basis    PIC 99.
    77 hoogte   PIC 99.
    77 oppervlakte PIC 99999.

    PROCEDURE DIVISION.
    hoofd.
      DISPLAY "Geef de basis van het vierkant:"
      ACCEPT basis NO BEEP

      DISPLAY "Geef de hoogte van het vierkant:"
      ACCEPT hoogte NO BEEP


      MULITPLY basis BY hoogte GIVING oppervlakte ROUNDED
      END-MULTIPLY

      DISPLAY "De oppervlakte bedraagt: " oppervlakte
      STOP RUN.

Oplossingen bewerken

Theorie bewerken

 • PERFORM

Praktijk bewerken

Opgave 1: Oppervlakte van een vierkant. bewerken

COBOL-code:

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. VierkantOpp.

    DATA DIVISION.
    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 basis    PIC 99.
    77 hoogte   PIC 99.
    77 oppervlakte PIC 99999.

    PROCEDURE DIVISION.
    hoofd.
      PERFORM lees
      PERFORM bereken
      PERFORM toon
      STOP RUN.

    lees.
      DISPLAY "Geef de basis van het vierkant:"
      ACCEPT basis NO BEEP

      DISPLAY "Geef de hoogte van het vierkant:"
      ACCEPT hoogte NO BEEP.

    bereken.
      MULITPLY basis BY hoogte GIVING oppervlakte ROUNDED
      END-MULTIPLY.

    toon.
      DISPLAY "De oppervlakte bedraagt: " oppervlakte.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.