Programmeren in COBOL/Embedded SQL

Programmeren in COBOL

Inhoudsopgave

 1. Groepsvelden en conditie met voorwaardenaam Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
 2. Tabellen Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
 3. Editing Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 16 november 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
 4. Embedded SQL Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007In COBOL kan SQL-code opgenomen worden om gegevens uit databanken te gebruiken en te bewerken. Een voorbeeld is DB2 op mainframe (z/OS). De precompiler haalt alle blokken die beginnen met EXEC SQL en eindigen met END-EXEC eruit, en laat ze door DB2 binden.

Singleton SELECT bewerken

Indien we slechts één rij zullen lezen:

COBOL + embedded SQL-code: Singleton SELECT

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Student.

    DATA DIVISION.
    WORKING-Storage section.
    01 studid   PIC X(7).
    01 achternaam PIC X(10).

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      DISPLAY "Geef het studentennummer"
      ACCEPT studid
      EXEC SQL
       SELECT achtern INTO :achternaam 
       FROM leerlingen
       WHERE sid = :studid
      END-EXEC
      DISPLAY "De gezochte persoon heeft als achternaam " achternaam
      STOP RUN.

De COBOL-variabelen worden in de SQL-statements voorafgegaan door een dubbelpunt. Op dezelfde manier kan een UPDATE of INSERT uitgevoerd worden:

COBOL + embedded SQL-code: Singleton UPDATE

      EXEC SQL
       UPDATE leerlingen
       SET achtern = :achternaam
       WHERE sid = :studid
      END-EXEC

COBOL + embedded SQL-code: Singleton INSERT

      EXEC SQL
       INSERT
       INTO leerlingen (sid, achtern)
       VALUES (:studid, :achternaam)
      END-EXEC

Indien je er niet zeker van bent of je slechts één resultaat zal hebben (omdat je niet selecteert op basis van een unieke index (zoals een primaire sleutel), dan kan je gebruik maken van FETCH FIRST ROW ONLY.

COBOL + embedded SQL-code: FETCH FIRST ROW ONLY

      EXEC SQL
       SELECT achtern INTO :achternaam 
       FROM leerlingen
       WHERE sid = :studid
       FETCH FIRST ROW ONLY
      END-EXEC

SELECT met CURSOR bewerken

Bij meerdere rijen, laat een CURSOR ons toe om de opgevraagde tabel die door het DBMS bijgehouden wordt, rij per rij op te vragen. Zoals bij het werken met bestanden, moet de query geopend (OPEN), gelezen (FETCH) en weer gesloten (CLOSE) worden. Bij OPEN wordt hij in het geheugen geladen en beschikbaar gehouden tot het CLOSE-commando dit geheugen weer vrijmaakt.

COBOL + embedded SQL-code: Meervoudige SELECT

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Student.

    DATA DIVISION.
    WORKING-Storage section.
    01 voornaam PIC X(10).
      EXEC SQL
       INCLUDE SQLCA
      END-EXEC. 
      EXEC SQL
       INCLUDE leraar-tabel-declaratie
      END-EXEC. 
      EXEC SQL
       DECLARE crs CURSOR FOR
       SELECT voorn 
       FROM leraren
       WHERE vak = 'WISKUNDE'
      END-EXEC. 

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      DISPLAY "Hierna volgen alle voornamen van leraren die wiskunde geven:
      EXEC SQL
       OPEN crs
      END-EXEC
      PERFORM UNTIL SQLCODE NOT = 0.
      EXEC SQL
        FETCH crs INTO :voornaam
      END-EXEC
      DISPLAY voornaam
      END-PERFORM
      EXEC SQL
       CLOSE crs
      END-EXEC
      STOP RUN.

In bovenstaand programma wordt met INCLUDE extra COBOL-code van elders opgehaald door de precompiler. SQLCA (SQL communication area) wordt automatisch door het DBMS gegenereerd en bevat de foutcode SQLCODE en . Een tabeldefinitie kan met een commando (DCLGEN) aangemaakt worden, samen met de declaratie van de gelijknamige overeenkomstige COBOL-variabelen. Dit gegenereerde bestand kan ook met INCLUDE opgehaald worden. Op die manier hoeft de programmeur niet uit te vissen van welk overeenkomstig COBOL-datatype de DB2-variabelen zijn.

COBOL + embedded SQL + embedded SQL-code: leraar-tabel-declaratie (voor INCLUDE)

    01 leraar.
     02 lid  PIC 9(3).
     02 voorn PIC X(10).
     02 vak  PIC X(10).

    EXEC SQL
     DECLARE leraren
     ( lid  SMALLINT NOT NULL,
      voorn CHAR(10),
      vak  CHAR(10)
     )
    END-EXEC.

Hieronder een overzicht van hoe DB2-variabelen kunnen omgezet worden naar COBOL-variabelen:

SQL-DB2 COBOL
var CHAR(4),
var PIC X(4).
SMALLINT,
PIC S9(4) COMP.
DECIMAL (9,2),
PIC S9(7)V9(2) COMP-3.
var VARCHAR (60),
01 var.
 49 lengte PIC S9(4) COMP.
 49 tekst PIC X(60).

Merk op dat bij een VARCHAR, de overeenkomstige COBOL-variabele opgesplitst wordt in twee level-49 variabelen waarvan de eerst de 2 extra bytes voorstelt die de eigenlijke lengte van het veld bijhouden.

UPDATE met CURSOR bewerken

Het volstaat om FOR UPDATE OF variabele toe te voegen, zodat er een update-lock (U; zie locking) op de tabel geplaatst wordt door DB2. Hierdoor kunnen andere gebruikers niet tegelijkertijd deze rij wijzigen, waardoor inconsistente data zouden ontstaan. Met WHERE CURRENT OF crs kan je dan aanduiden waar er iets moet veranderen.

COBOL + embedded SQL-code: Meervoudige UPDATE

      EXEC SQL
       DECLARE crs CURSOR FOR
       SELECT voorn 
       FROM leraren
       WHERE vak = 'WISKUNDE'
       FOR UPDATE OF vak
      END-EXEC. 
...
     EXEC SQL
       OPEN crs
     END-EXEC
     EXEC SQL
       FETCH crs INTO :voornaam
     END-EXEC
     PERFORM update UNTIL SQLCODE NOT = 0
     EXEC SQL
       CLOSE crs
     END-EXEC
     
   update.
     EXEC SQL
       UPDATE leraren
       SET vak = 'MEETKUNDE'
       WHERE CURRENT OF crs
     END-EXEC
     EXEC SQL
       FETCH crs INTO :voornaam
     END-EXEC
     .

NULLs bewerken

Databanksystemen kennen naast (alfa)numerieke waarden, ook het concept "NULL", met alle problemen van dien (zie driewaardige logica). Bij embedded SQL kan een extra NULL-indicator gedefinieerd worden, die -1 wordt indien er een NULL overgedragen wordt tussen het databanksysteem en COBOL: "01 indicator PIC S9(4) COMP." In een SQL-statement wordt dan de indicator onmiddellijk na de variabele geplaatst (met of zonder spatie ertussen): "... INTO :voornaam:indicator ... "

COBOL + embedded SQL-code: NULL-indicator

    01 naam  PIC X(10).
    01 naam-i PIC S9(4) COMP.
    01 postnr PIC 9(4).
    01 post-i PIC S9(4) COMP.
...
     EXEC SQL
      SELECT dorpnaam, postnummer
      INTO :naam:naam-i, :postnr:post-i
      FROM dorpen
      WHERE postnummer = :postnr
     END-EXEC

COBOL + embedded SQL-code: NULL-indicator-rij

    01 dorp.
     02 naam  PIC X(10).
     02 postnr PIC 9(4).
    01 indicator PIC S9(4) COMP OCCURS 2.
...
     EXEC SQL
      SELECT dorpnaam, postnummer
      INTO :naam:indicator(1), :postnr:indicator(2)
      FROM dorpen
      WHERE postnummer = :postnr
     END-EXEC

Omdat SQLCODE uit SQLCA van het datatype COMP is, en dus niet toonbaar is, moet je ze eerst overbrengen naar een zelf te definiëren variabele van het type PIC S9(3):

COBOL + embedded SQL-code: NULL-indicator-test

      01 leesbare-code PIC S9(3).
...
     MOVE SQLCODE TO leesbare-code
     IF SQLCODE < 0
      DISPLAY 'Even Apeldoorn bellen: error ' leesbare-code
     ELSE
      DISPLAY 'Alles OK'
     END-IF

Dynamische SQL bewerken

Sommige programma's moeten telkens een andere SQL-code uitvoeren. Denk maar aan het programma waarmee je SQL leert en verschillende SQL-statements uittest. Met PREPARE kan je een SQL-statement stap voor stap opbouwen; Met IMMEDIATE kan je een SQL-statement onmiddellijk uitvoeren:

COBOL + embedded SQL-code: PREPARE

    01 sqltekst.
     02 lengte PIC S9(4) COMP VALUE 250.
     02 inhoud PIC X(250).
    01 pid PIC X(4)

      EXEC SQL
       DECLARE crs CURSOR FOR STMT
      END-EXEC.
...
     MOVE 'SELECT pid FROM personen' TO inhoud
     MOVE 'WHERE pid > ?' TO inhoud(25:)
     EXEC SQL
      PREPARE STMT FROM :sqltekst
     END-EXEC
     ACCEPT pid
     EXEC SQL
      OPEN crs USING :pid 
     END-EXEC
     EXEC SQL
      FETCH crs INTO :pid 
     END-EXEC
     PERFORM UNTIL SQLCODE NOT = 0
      DISPLAY 'pid = ' pid
      EXEC SQL
       FETCH crs INTO :pid 
      END-EXEC
     END-PERFORM
     MOVE 'CLOSE crs' TO inhoud
     EXEC SQL
      EXECUTE IMMEDIATE :sqltekst 
     END-EXEC
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.