Programmeren in Java/Installatie

Programmeren in Java In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend

Inleiding Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 22 augustus 2008

Installatie In ontwikkeling. Revisiedatum: 26 decemeber 2020

Hulpmiddelen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 26 decemeber 2020
Appendices

De Java Development Kit, oftewel JDK, die o.a. de Java-compiler bevat, moet geïnstalleerd zijn voordat je Java-programma's kan gaan schrijven en compileren. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is de installatiewijze anders.

Microsoft Windows bewerken

De JDK voor Windows is te downloaden van de website van de ontwikkelaar Oracle: Java Development Kit (klik op "» Get the JDK download"). Na deze gedownload en geïnstalleerd te hebben moet u nog een paar kleine instellingen doen om te zorgen dat het gemakkelijk te gebruiken is.

Als eerste moet u de Java compiler directory toevoegen aan uw PATH, dit zorgt ervoor dat je de java compiler kan aanroepen met een simpel 'java', zoals op de andere besturingssystemen, en doet u als volgt. Zoek op in welke directory de bestanden java.exe en javac.exe te vinden zijn en schrijf het volledige pad (C:\Program Files\Java.. etc) op. Dit is de 'bin' map in de map waar Java geinstalleerd is.

Klik op uw bureaublad (desktop) met de rechtermuisknop op 'Mijn Computer' en selecteer eigenschappen, klik op de tab 'Geavanceerd' en dan op de knop 'Gegevens Variabelen' zoek in de lijst de variable PATH.

Bij windows vista: Configuratiescherm (klassieke weergave) -> Systeem -> Geavanceerde systeeminstellingen -> tabblad Geavanceerd -> Omgevingsvariabele.

Selecteer deze en klik dan op bijwerken, u ziet nu een hele lijst van mappen gescheiden door punt komma's. Aan het einde van deze lijst voeg je eerst een puntkomma en daarna het volledige pad dat u eerder hebt opgeschreven toe.

U kan het ook vanaf de commando lijn in een dos-scherm doen met het volgende commando: PATH=C:\MapWaarJavaInStaat;%PATH%

macOs bewerken

Apple gebruikt zijn eigen versie van Java die gebaseerd is op de Java-versie van Sun. Deze zorgt voor verhoogde integratie met Mac OS X. Bijgevolg is er geen download op de Sun-website. U kan Java installeren door de Development Kit van Apple te installeren (U vindt deze op de installatie-cd van Mac OS X), of in sommige versies van Mac OS X komt deze ook voorgeïnstalleerd. U kan dit controleren door het programma Terminal te open (in /Programma's/Hulpprogramma's) met het commando:

which javac

De installer van de Apple Development Kit maakt een zeer grote map aan genaamd "Developer", maar u kan deze achteraf verwijderen, voormits die niet nodig is voor Java-ontwikkeling. Als een alternatief kan u kijken op de Developers-website van Apple.

Linux bewerken

Afhankelijk van de Linux-distributie verschilt de installatie. Mogelijk heeft uw distributie een versie van de JDK in haar pakketbronnen staan. Indien dit het geval is, kan u Java van daaruit installeren. Let op dat u Oracle Java en niet OpenJDK of GNU Classpath/GJC installeert, want de latergenoemden zijn nog niet compatibel met alle programma's of kunnen afwijkingen vertonen. Indien er geen versie van de JDK in de pakketbronnen zit, of deze is erg verouderd, kan u kijken op de downloadspagina van Oracle: Java Development Kit (klik op "» Get the JDK download").

Externe links bewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.