Programmeren in Java

Wat is Java? Java is een objectgeoriënteerde (OO) taal. Dit wil zeggen dat je alles beschrijft zoals in het dagelijkse leven. Je hebt objecten, en deze objecten bezitten eigenschappen (variabelen) en kunnen handelingen verrichten (methoden). Meestal schermt men in Java de variabelen en de implementatie van elk object af van de buitenwereld (data hiding en encapsulatie).

Java is tegenwoordig één van de populairste programmeertalen voor zowel opleiding als praktische uitvoering. Dankzij de uitgebreide API en de platformonafhankelijkheid is Java zeer toegankelijk als basis om de concepten van objectgeoriënteerd programmeren verder uit te diepen.

Java is een gecompileerde, maar platformonafhankelijke taal. Programmacode wordt naar een speciale binaire bytecode omgezet die door een Java Virtual Machine (JVM) wordt uitgevoerd. Elk programma hoeft maar één keer gecompileerd te worden om op verschillende met JVM uitgeruste systemen te draaien. Dit is meteen de sterkte en de zwakte van Java. De JVM leest de bytecode in en zet deze om naar platformafhankelijke acties, dit vraagt tijd, Java is dus niet de snelste taal. Maar programma's in Java werken wel op elk besturingssysteem zonder dat je de code moet aanpassen of gewoon volledig moet hercoderen (in tegenstelling tot talen als C++ of Objective-C).

 1. Inleiding
 2. Installatie
 3. Hulpmiddelen
 1. Basis  
 2. Variabelen  
 3. Booleaanse logica  
 4. Conditionele blokken  
 5. Lussen  
 6. Arrays  
 7. Methoden  
 8. Strings  
 9. Commandoregelargumenten  
 10. Invoer van een toetstenbord
 11. Exceptions  
 12. GUI  
 13. In- & uitvoer  

Klassen

bewerken
 1. Introductie in klassen  
 2. Klassen  
 3. Package  
 4. Private en Public  
 5. Getters en Setters  
 6. Static  
 7. Overerving  
 8. Protected  
 9. Abstract  
 10. Interfaces  
 11. Enums  
 12. Generics  
 13. Boxing en Unboxing  
 14. Optional  
 15. Functionele interfaces  

Collections

bewerken
 1. Collections
 2. List
 3. Set
 4. Queue
 5. Map

Design Patterns

bewerken
 1. Strategy Pattern
 2. Factory Pattern
 3. State Pattern

Appendices

bewerken
 1. Appendix B: Javadoc
  • Javadoc
  • Testcode
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.