Programmeren in Java/List

De interfaceBewerken

ImplementatiesBewerken

ArrayListBewerken

integersBewerken

Java-code: RijLijst.java

import java.util.*;
public class RijLijst{
 public static void main(String[] args){
  ArrayList lijstA = new ArrayList();           //met expliciete typecasting
  lijstA.add(0,new Integer(125));
  lijstA.add(1,new Integer(144));
  lijstA.add(2,new Integer(255));
  lijstA.add(3,new Integer(196));
  int getalA = ((Integer)lijstA.get(1)).intValue();
  System.out.println("Het tweede getal van de eerste reeks is: " + getalA);

  ArrayList<Integer> lijstB = new ArrayList<Integer>();  //zonder typecasting en zonder volgnummer
  lijstB.add(225);
  lijstB.add(244);
  lijstB.add(355);
  lijstB.add(296);
  int getalB = lijstB.get(2);
  System.out.println("Het derde getal van de tweede reeks is: " + getalB);
 }
}

De tweede mogelijke schrijfwijze zonder typecasting is een stuk eenvoudiger.

Het tweede getal van de eerste reeks is: 144
Het derde getal van de tweede reeks is: 355

Opgelet: de objecten zijn immutible, wat betekent dat de garbage collector veel objecten zal moeten weggooien als ermee gerekend wordt. Daarvoor hevel je de waarde beter eerst over naar echte integers.

StringsBewerken

Op dezelfde manier kan je Strings verwerken:

Java-code: personen.java

import java.util.*;
public class Personen{
 public static void main(String[] args){
  ArrayList<String> personen = new ArrayList<String>();
  personen.add("Klaas Vaak");
  personen.add("Het Zandmannetje");
  personen.add("Sint-Niklaas");
  personen.add("Sint-Maarten");
  personen.add("Boe Man");
  System.out.println("Aantal=" + personen.size());

  for(int i = 0;i<personen.size();i++){            //gewone for-loop
   System.out.print((i+1) + ". " + personen.get(i) + "\t");
  }
  System.out.println();
  
  Iterator it = personen.iterator();             //d.m.v. een iterator
  while(it.hasNext()){
   System.out.print(it.next() + "\t");
  }
  System.out.println();

  for(String p : personen){                  //enhanced for-loop
   System.out.print(p + "\t");
  }
}
}

Door middel van het volgnummer, kan je een bepaald element uit de array kiezen. Wil je ze gewoon overlopen, dan kan je (bij alle soorten collections) gebruik maken van de universele Iterator.

Aantal=5
1. Klaas Vaak	2. Het Zandmannetje	3. Sint-Niklaas	4. Sint-Maarten	5. Boe Man	
Klaas Vaak	Het Zandmannetje	Sint-Niklaas	Sint-Maarten	Boe Man	
Klaas Vaak	Het Zandmannetje	Sint-Niklaas	Sint-Maarten	Boe Man	
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.