Programmeren in Java In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend

Inleiding Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 22 augustus 2008

Installatie In ontwikkeling. Revisiedatum: 26 decemeber 2020

Hulpmiddelen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 26 decemeber 2020
 1. List Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 november 2007
 2. Set Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 november 2007
 3. Queue Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 november 2007
 4. Map Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 november 2007
Appendices

De interface bewerken

Implementaties bewerken

ArrayList bewerken

integers bewerken

Java-code: RijLijst.java

import java.util.*;
public class RijLijst {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList lijstA = new ArrayList();           //met expliciete typecasting
  lijstA.add(0, Integer.valueOf(125));
  lijstA.add(1, Integer.valueOf(144));
  lijstA.add(2, Integer.valueOf(255));
  lijstA.add(3, Integer.valueOf(196));
  int getalA = ((Integer) lijstA.get(1)).intValue();
  System.out.println("Het tweede getal van de eerste reeks is: " + getalA);

  ArrayList<Integer> lijstB = new ArrayList<Integer>();  //zonder typecasting
  lijstB.add(225);
  lijstB.add(244);
  lijstB.add(355);
  lijstB.add(296);
  int getalB = lijstB.get(2);
  System.out.println("Het derde getal van de tweede reeks is: " + getalB);
 }
}

De tweede mogelijke schrijfwijze zonder typecasting is een stuk eenvoudiger.

Het tweede getal van de eerste reeks is: 144
Het derde getal van de tweede reeks is: 355

Opgelet: de objecten zijn immutable, wat betekent dat de garbage collector veel objecten zal moeten weggooien als ermee gerekend wordt. Daarvoor hevel je de waarde beter eerst over naar echte integers.

Strings bewerken

Op dezelfde manier kan je Strings verwerken:

Java-code: personen.java

import java.util.*;
public class Personen {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> personen = new ArrayList<String>();
  personen.add("Klaas Vaak");
  personen.add("Het Zandmannetje");
  personen.add("Sint-Niklaas");
  personen.add("Sint-Maarten");
  personen.add("Boe Man");
  System.out.println("Aantal = " + personen.size());

  for (int i = 0; i < personen.size(); i++){            //gewone for-loop
   System.out.print((i + 1) + ". " + personen.get(i) + '\t');
  }
  System.out.println();
  
  Iterator<String> it = personen.iterator();             //d.m.v. een iterator
  while (it.hasNext()) {
   System.out.print(it.next() + '\t');
  }
  System.out.println();

  for (String p : personen){                  //enhanced for-loop
   System.out.print(p + '\t');
  }
}
}

Door middel van het volgnummer, kan je een bepaald element uit de array kiezen. Wil je ze gewoon overlopen, dan kan je (bij alle soorten collections) gebruik maken van de universele Iterator.

Aantal = 5
1. Klaas Vaak	2. Het Zandmannetje	3. Sint-Niklaas	4. Sint-Maarten	5. Boe Man	
Klaas Vaak	Het Zandmannetje	Sint-Niklaas	Sint-Maarten	Boe Man	
Klaas Vaak	Het Zandmannetje	Sint-Niklaas	Sint-Maarten	Boe Man	
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.